Document


en | de | nl | fr

Disarm the secret corporate deals

TTIP, CETA & TISA


Citizens across Europe and the US are waking up to the threats
associated with corporate deals like TTIP, CETA & TiSA. Since the
Snowden revelations, Greens have strongly resisted efforts to start TTIP
negotiations, which present yet another assault on our democracies.
Green parties all over Europe took a clear standpoint in the European
Elections that this TTIP agenda is not in the interest of people in Europe
and the USA. On ACTA, we won the battle. Now join us in our fight to
disarm these secret corporate deals.

TTIP, CETA, TISA : Beware what lies beneath

 

 1. A race to the bottom
 2. Way of life at risk
 3. Secret backroom talks
 4. Exaggerated benefits
 5. Exclusive corporate rights
 6. Threat to democracy   
  (...)

 

 

 

Ontwapen geheime vrijhandelsdeals!

TTIP, CETA & TISA


Burgers uit heel Europa en de Verengde Staten realiseren zich steeds meer de gevaren die verbonden zijn aan vrijhandelsdeals voor grote bedrijven zoals TTIP, CETA & TiSA. Sinds de onthullingen van Snowden hebben de Groenen zich sterk verzet tegen het opstarten van de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord TTIP, wat een nieuwe aanval betekent op onze democratieën. Groene partijen van over heel Europa namen een duidelijk standpunt in tijdens de Europese verkiezingscampagnes door te zeggen dat deze TTIP agenda niet in het belang is van de burgers in Europa en de Verenigde Staten. Met betrekking tot ACTA hebben we die strijd gewonnen. Doe daarom, nu het nog kan, mee in onze strijd om deze geheime achterkamerdeals te ontwapenen.

TTIP, CETA, TISA : Beware what lies beneath

 1. Een ‘race to the bottom’
 2. Onze manier van leven in gevaar
 3. Geheime achterkamergesprekken
 4. Overdreven voordelen
 5. Exclusieve privileges voor bedrijven
 6. Bedreiging voor de democratie   
  (...)