en | de | fr | es | ca | gr | se
string(2) "65"
Publication |

10 krav i reformen av EU:s fiskepolitik 2012–2013

Havets rikedomar är inte privat egendom, utan en allmän resurs. Rätten att utnyttja dessa resurser ska därför tilldelas enligt kriterier som säkerställer att fisket bidrar till det allmänna bästa så långt det är möjligt. De gröna föreslår att rätten att fiska ska baseras på kriterier snarare än marknadskrafter – kriterier som tar hänsyn till fiskets miljömässiga och sociala aspekter. Fiskare måste kunna visa att deras fiske inte skadar havsmiljön och att de bidrar till kustsamhällenas bästa. Denna syn på vem som ska ha rätt att fiska färgar de krav vi driver i EU:s fiskereform.

Recommended

News

European Union
Hemicycle European Parliament Strasbourg

Plenary Flash - 2-5 May 2022

Policy Paper

Inflation: the high price to pay for Europe’s dependen…

Press release

Photo by sippakorn yamkasikorn on Unsp
Forest fires

New IPCC climate report: EU can & must accelerate clim…

News

European Union
Hemicycle European Parliament Strasbourg

Plenary Flash - 4 - 7 April 2022

Please share