en | de | fr | es | ca | gr | se
string(2) "65"
Publication |

10 krav i reformen av EU:s fiskepolitik 2012–2013

Havets rikedomar är inte privat egendom, utan en allmän resurs. Rätten att utnyttja dessa resurser ska därför tilldelas enligt kriterier som säkerställer att fisket bidrar till det allmänna bästa så långt det är möjligt. De gröna föreslår att rätten att fiska ska baseras på kriterier snarare än marknadskrafter – kriterier som tar hänsyn till fiskets miljömässiga och sociala aspekter. Fiskare måste kunna visa att deras fiske inte skadar havsmiljön och att de bidrar till kustsamhällenas bästa. Denna syn på vem som ska ha rätt att fiska färgar de krav vi driver i EU:s fiskereform.

Recommended

Press release
https://unsplash.com/photos/gray-concrete-building-covered-trees-dqXiw7nCb9Q
CAP
Press release
https://www.greens-efa.eu/de/artikel/press/vote-on-eus-fiscal-rules-ignores-scars-of-financial-crisis-will-lead-to-more-austerity
Right to Repair

Please share