en | fr | de | se | pl | ro | cz | bg
string(2) "65"
Publication |

Förbjud fracking och skiffergas

Varför?

Skiffergas, en typ av icke-konventionell gas som finns i ett skifferlager djupt under jorden, framställs ofta som den nya lösningen för världens energiförsörjning. Men trots att allt fler stora företag driver på för att utveckla skiffergasproduktion världen över utgör produktionen allvarliga hot mot klimatet, miljön och lokalsamhällen.

De Gröna/EFA i Europaparlamentet vill, tillsammans med de europeiska frivilligorganisationerna Friends of the Earth Europe, Food and Water Europe och Health and Environment Alliance, visa på de oåterkalleliga konsekvenser som utvecklingen av den här nya energikällan kan föra med sig. Tillsammans kräver vi ett omedelbart förbud mot fracking och skiffergas i Europa... och i världen.

Recommended

Opinion

GreensEFA Group
Young climate activists protesting taxonomy

Climate activists: The EU Taxonomy is a financial and …

Event

©jason-blackeye
Wind Turbines on snowy hills

Ask us anything (on climate)

Press release

© andreas-gucklhorn
solar panels

Taxonomy: Greens/EFA warn against greenwashing

Publication

CC Heine Christiansen
Bee Red Flower

EU nature restoration law

Responsible MEPs

José Bové
José Bové
Member
Reinhard Bütikofer
Reinhard Bütikofer
Member
Michèle Rivasi
Michèle Rivasi
Member
Keith Taylor
Keith Taylor
Member

Attached documents

Shale gas leaflet SV

Please share