en | de | fr | es | gr | hu | pl | cs | sl | hr | lt
string(2) "65"
Publication |

VODNIK PO FINANČNIH SREDSTVIH EVROPSKE UNIJE

Evropska unija več sredstev kot kadar koli prej namenja trajnostnim projektom, ki jih lahko uresničimo samo s tesnim sodelovanjem širše družbe na lokalni in nacionalni ravni.

Pripravili smo Vodnik po finančnih sredstvih Evropske unije, ki vam bo v pomoč pri pridobivanju evropskih finančnih sredstev. Dostop do teh sredstev je bil v preteklosti zaradi zapletenih postopkov in pravil lahko težaven, zato bi svoje znanje iz evropske ravni radi prenesli na lokalno in regionalno raven, zlasti lokalnim in regionalnim svetnikom, interesnim skupinam ter drugim partnerjem.

Recommended

Responsible MEPs

Terry Reintke
Terry Reintke
Co-President
Bronis Ropė
Bronis Ropė
Member
Davor Skrlec
Davor Skrlec
Member
Monika Vana
Monika Vana
Member

Please share