News


en | fr | de | nl

No new GM plants!

Tell your Ministries to block 3 genetically modified maize from entering EU fields!


Tell your Ministries to block 3 genetically modified maize from entering EU fields!

No new GM plants have been authorised for cultivation in the EU in almost 20 years. In the coming weeks, the European Commission will submit to the Member States’ experts three draft regulations aimed at the authorisation for cultivation in the EU of two GM maize varieties (Bt11 and 1507) and at the renewal of one further variety- Mon 810. There is a high risk that these regulations will pass, even though a clear majority of EU citizens is against the use of biotechnologies in fields and food.

The European Parliament has already made its view clear, as it objected to these three authorization proposals back at the beginning of October. The responsibility is now in the hands of the Member States to do likewise, and you can make the difference!

There are ample reasons not to allow GM cultivation in the EU. Biotechnologies allow privatisation of seeds and of food by the agro-industry. GM plant cultivation is known to increase pesticide use, and is a threat to agro-ecological systems (such as organic farming for example) because of gene contamination in the fields. But more importantly, we do not need GM plants, as we are already producing more than enough food for the EU population, and GM plants do not offer any advantages in terms of price or quality.

The draft regulations will be debated by Member States’ experts on December 9 and voted on January 27. Now is the time to let your Minister know what you think! Click here!

Nieuwe maïsplanten

Vraag je ministers om ggo-maïs uit onze akkers te houden!


Vraag je ministers om ggo-maïs uit onze akkers te houden!

De laatste 20 jaar is geen enkele ggo voor teelt toegelaten in Europa. En nu, in de komende weken, wil de Europese Commissie er 3 laten goedkeuren door de lidstaten. Het gaat om twee nieuwe maïsplanten (Bt11 en 1507), en een maïsvariëteit die een hernieuwde goedkeuring moet krijgen (MON810). De kans is reëel dat deze voorstellen aanvaard worden, ook al is een meerderheid van de Europeanen tegen het gebruik van biotechnologie in de landbouw.

Het Europees Parlement uitte begin oktober al stevige bezwaren tegen de voorstellen. De bal ligt nu in het kamp van de lidstaten om een gelijkaardige stemming te houden, en jij kan het verschil maken!

Er zijn voldoende redenen om geen ggo’s voor teelt toe te laten: biotechnologie leidt vaak tot privatisering van zaden en voedsel door de agro-industrie, het is gekend dat ggo’s niet minder maar méér pesticiden nodig hebben, ggo’s vormen een bedreiging voor agro-ecologische systemen (zoals biologische landbouw) omdat genen zich verspreiden en kunnen vermengen op het veld. Maar bovenal, we hebben geen ggo’s nodig omdat we zo al voldoende voedsel produceren in Europa. Ggo’s bieden trouwens geen enkel voordeel wat prijs of kwaliteit betreft.

Experten uit alle lidstaten debatteren op 9 december over de voorstellen, de stemming is voorzien voor 27 januari. Het is een goed moment om je ministers te laten weten wat jij erover denkt!

Klik hier!