en | fr | de | nl
NULL
News |

Nieuwe maïsplanten

Vraag je ministers om ggo-maïs uit onze akkers te houden!

Vraag je ministers om ggo-maïs uit onze akkers te houden!

De laatste 20 jaar is geen enkele ggo voor teelt toegelaten in Europa. En nu, in de komende weken, wil de Europese Commissie er 3 laten goedkeuren door de lidstaten. Het gaat om twee nieuwe maïsplanten (Bt11 en 1507), en een maïsvariëteit die een hernieuwde goedkeuring moet krijgen (MON810). De kans is reëel dat deze voorstellen aanvaard worden, ook al is een meerderheid van de Europeanen tegen het gebruik van biotechnologie in de landbouw.

Het Europees Parlement uitte begin oktober al stevige bezwaren tegen de voorstellen. De bal ligt nu in het kamp van de lidstaten om een gelijkaardige stemming te houden, en jij kan het verschil maken!

Er zijn voldoende redenen om geen ggo’s voor teelt toe te laten: biotechnologie leidt vaak tot privatisering van zaden en voedsel door de agro-industrie, het is gekend dat ggo’s niet minder maar méér pesticiden nodig hebben, ggo’s vormen een bedreiging voor agro-ecologische systemen (zoals biologische landbouw) omdat genen zich verspreiden en kunnen vermengen op het veld. Maar bovenal, we hebben geen ggo’s nodig omdat we zo al voldoende voedsel produceren in Europa. Ggo’s bieden trouwens geen enkel voordeel wat prijs of kwaliteit betreft.

Experten uit alle lidstaten debatteren op 9 december over de voorstellen, de stemming is voorzien voor 27 januari. Het is een goed moment om je ministers te laten weten wat jij erover denkt!

Klik hier!

Recommended

Study

© Illustrations credits: Lola Mercé
Illustration  magnifying glass and gmo material

Behind the smokescreen

Opinion

GMO, Apples.

EU GMO rules are under attack

Event

Genetic engineering for sustainable food systems?

Press release

Strict rules must continue to apply to new forms of ge…

Responsible MEPs

José Bové
José Bové
Member
Martin Häusling
Martin Häusling
Member
Maria Heubuch
Maria Heubuch
Member
Bart Staes
Bart Staes
Member

Please share