Prisijunkite

DIRBKITE SU MUMIS

Gerb. lankytojau,
šiuo metu nėra laisvų darbo vietų Žaliųjų / ELA frakcijoje. Reguliariai lankykitės šiame skyriuje, kad sužinotumėte apie siūlomas darbo vietas.

Žaliųjų / ELA frakcija Europos Parlamente siūlo visos darbo dienos mokamas 5 mėnesių stažuotes jos Sekretoriate Briuselyje. Jos skirtos suteikti studentams arba neseniai universitetą baigusiems asmenims galimybę panaudoti studijų metu įgytas žinias ir susipažinti su Žaliųjų / ELA frakcijos veikla Europos Parlamente.

Prieš teikdami paraišką, perskaitykite išsamią informaciją ir sąlygas.

Yra dvi stažuočių pradžios datos su atitinkamais paraiškų teikimo terminais. 

Paraiškų gavimo terminas

Stažuotės pradžia

Spalio 31 d.
(23:59 CET; val. Briuselio laiku)

Apie vasario 15 d.

Gegužės 31 d.
(23:59 CET; val. Briuselio laiku)

Apie rugsėjo 15 d.

 

Teikdami paraišką, atsiųskite šiuos dokumentus (pageidautina anglų kalba) Žaliųjų / ELA frakcijos Žmogiškųjų išteklių skyriui (Greens.HR@europarl.europa.eu):

Papildomi dokumentai (rekomendaciniai laiškai, universiteto diplomas ir t. t.) šiame etape nereikalingi ir nebus vertinami.

El. laiško temos laukelyje nurodykite pageidaujamą pradžios datą (vasario arba rugsėjo mėnesio stažuotės programa).

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su Žmogiškųjų išteklių skyriumi.

Skaitykite, ką mūsų buvę stažuotojai sako apie savo patirtį Žaliųjų / ELA frakcijoje.

 

(pateikiama anglų kalba)