Współpraca

PRACUJ Z NAMI

Drodzy odwiedzający!
Aktualnie Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie nie prowadzi rekrutacji. Osoby zainteresowane wakatami zapraszamy do regularnego odwiedzania tej sekcji witryny.

.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie w Parlamencie Europejskim oferuje 5-miesięczny płatny staż obejmujący pracę w pełnym wymiarze godzin w sekretariacie grupy w Brukseli. Stanowi on okazję dla studentów i absolwentów do wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie w Parlamencie Europejskim.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i warunkami stażu.

Staże rozpoczynają się dwa razy w roku, a dla każdej z dat przewidziano osobny termin przesyłania zgłoszeń. 

Termin zgłoszeń

Rozpoczęcie stażu

31 października
(północ- czas brukselski)

około 15 lutego

31 maja
(północ- czas brukselski)

około 15 września

 

Aby ubiegać się o staż, należy wysłać na adres zespołu HR Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie (Greens.HR@europarl.europa.eu) następujące dokumenty (najlepiej w języku angielskim):

  • CV (np. w formacie Europass)
  • List motywacyjny
  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj)

Dokumenty dodatkowe (listy referencyjne, dyplomy uniwersyteckie itp.) nie są konieczne i nie będą brane pod uwagę na tym etapie.

W tytule wiadomości e-mail prosimy określić preferowaną datę rozpoczęcia stażu (program stażowy rozpoczynający się w lutym lub we wrześniu).

Więcej informacji można uzyskać od Działu HR.

Dowiedz się, co nasi dawni stażyści sądzą o stażu w Grupie Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie.

 

(Materiał dostępny w języku angielskim)