pl | en | fr | bg | de | ca | hr | cs | dk | gr | nl | fi | hu | es | lt | pt
NULL
Publication |

ZIELONE MIEJSCA PRACY

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY

 Bezrobocie to jeden z najbardziej palących problemów Europy. Bez pracy jest ponad 25 milionów Europejczyków, co oznacza ponad 10% ludności aktywnej zawodowo. Jeszcze bardziej przygnębiająco wygląda sytuacja młodzieży, ponieważ w grupie osób poniżej 25 roku życia na każde cztery osoby przypada jedna osoba bezrobotna. W państwach europejskich najbardziej dotkniętych kryzysem, przykładowo w Grecji lub w Hiszpanii, pracy nie ma ponad połowa ogółu młodzieży, a polityka oszczędnościowa jedynie pogarsza sytuację.

Równocześnie coraz poważniejszy staje się kryzys klimatyczno-środowiskowy. Naukowcy, bardziej niż kiedykolwiek przekonani o tym, że to działalność człowieka powoduje zmianę klimatu, podkreślają z jakim zagrożeniem wiąże się zaniechanie działań mających na celu zatrzymanie tego negatywnego procesu. Ekonomiści zwracają tymczasem uwagę, że im dłużej będziemy zwlekać z podjęciem działań, tym większe będą kosztyjakie poniesiemy.

Niemniej jednak istnieje rozwiązanie: dzięki zazielenieniu gospodarki możemy zapewnić wysokiej jakości zielone miejsca pracy, które pozwolą zwalczać bezrobocie, a jednocześnie przeciwdziałać zmianie klimatu i degradacji środowiska naturalnego. Unia Europejska może na takich działaniach tylko zyskać. Utrzymanie pozycji „ekologicznego lidera” pozwoliłoby UE generować eksport warty dodatkowe 25 mld EUR rocznie, do 2050 r. zmniejszyć wydatki na energię nawet o 350 mld EUR w skali roku,2 jak również ograniczyć zależność od importowanej energii i innych surowców nabywanych po zmiennych cenach oraz zwiększyć bezpieczeństwo dostaw w Europie.

 Jeżeli uda się zapewnić mocne zaangażowanie partnerów społecznych, wprowadzić ukierunkowane programy i szkolenia oraz wdrożyć ambitną i stabilną politykę służącą promowaniu innowacyjności oraz inwestycji ekologicznych, możliwe jest stworzenie milionów stabilnych, zielonych miejsc pracy wysokiej jakości, z których wiele powstanie w lokalnych małych i średnich przedsiębiorstwach na terenie całej Europy.

W niniejszej publikacji znajdą Państwo informacje na temat europejskich możliwości w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy oraz działań na rzecz zwiększania zielonego zatrudnienia podejmowanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących Grupę Zielonych/Wolny Sojusz Europejski.

W drugiej części publikacji zamieszczono opisy sprawdzonych rozwiązań z zakresu tworzenia zielonych miejsc pracy w Europie. Zielone miejsca pracy w Europie to nie utopia: to już rzeczywistość!

Recommended

Policy Paper
© lilly3
Green jigsaw
Publication
© Udo Weber
Greening the streets  © Udo Weber

Please share