en | fr | bg | de | ca | hr | cs | dk | gr | nl | fi | hu | es | lt | pl | pt
string(2) "65"
Publication |

GRØNNE JOB

SUCCESER OG MULIGHEDER FOR EUROPA

 Arbejdsløshed er ét af Europas mest presserende problemer. Mere end 25 millioner europæere – mere end 10 % af den aktive befolkning – er ledige. Situationen for de unge er endnu mere dyster, da næsten én ud af fire unge under 25 er arbejdsløs. I de hårdest ramte europæiske lande, som Grækenland og Spanien, er mere end halvdelen af samtlige unge arbejdsløse, og stram økonomisk politik forværrer kun situationen

Samtidig bliver klima- og miljøkrisen stadig mere alvorlig. Videnskabsmænd er nu mere end nogensinde sikre på, at menneskeskabte aktiviteter ændrer vores klima, og de understreger farerne ved ikke at gøre noget for at genoprette situationen. Økonomer advarer os samtidig om, at jo længere vi venter med at handle, jo dyrere vil det blive for os.

Men der findes en løsning: Ved at gøre vores økonomier grønnere kan vi levere grønne job af høj kvalitet til at bekæmpe arbejdsløsheden og samtidigt bekæmpe klimaændringerne og ødelæggelsen af miljøet. EU kan kun drage fordele ved sådanne bestræbelser. Ved at forblive førende inden for det grønne område vil EU kunne generere eksport til en værdi af yderligere 25 mia. EUR om året, reducere energiregninger med op til 350 mia. EUR om året inden 2050,2 reducere vores afhængighed af importeret energi og ressourcer, der købes til ustabile priser, og fremme Europas forsyningssikkerhed.

Hvis vi kan sikre et stort engagement fra arbejdsmarkedsparter etablere målrettede informations- og uddannelsesprogrammer og gennemføre ambitiøse, stabile politikker, der er designet til at fremme innovation og grøn investering, kan der skabes millioner af bæredygtige, grønne job af høj kvalitet, hvoraf mange vil være i lokale små og mellemstore virksomheder rundt om i Europa.

Denne brochure har til formål at informere dig om Europas muligheder for at skabe job og indsatsen fra De Grønne/ EFA i Europa-Parlamentet for at fremme grøn beskæftigelse.

I anden del af brochuren beskrives nogle af succeserne med at skabe grønne job rundt om i Europa. Grønne job i Europa er bestemt ikke en utopisk drøm: De er allerede en realitet!

Recommended

Press release
https://www.pexels.com/photo/top-view-of-a-soccer-field-13890306/
Anti-Money Laundering, AML
Press release
https://unsplash.com/photos/gray-concrete-building-covered-trees-dqXiw7nCb9Q
Due Diligance Directive
Press release
https://unsplash.com/photos/a-long-hallway-with-a-bunch-of-lockers-in-it-ihl2Q5F-VYA
Ilaria Salis
Press release
© European Union 2024 - Source : EP
Philippe Lamberts in plenary

Please share