en | fr | bg | de | ca | hr | cs | dk | gr | nl | fi | hu | es | lt | pl | pt
string(2) "65"
Publication |

Groen werkt

Succesverhalen en kansen voor Europa

 De werkloosheid is één van de dringendste problemen waar Europa mee worstelt. Meer dan 25 miljoen Europeanen – meer dan 10% van de beroepsbevolking – hebben geen baan. Voor jongeren ziet de toestand er nog somberder uit: bijna één op de vier volwassenen jonger dan 25 is werkloos. In de zwaarst getroffen Europese landen zoals Griekenland en Spanje is meer dan de helft van alle jongeren werkloos, terwijl de besparingsmaatregelen van de overheid de toestand alleen maar verergeren.

 Tegelijk begint ook de klimaat- en milieucrisis almaar ernstigere vormen aan te nemen. Wetenschappers zijn er meer dan ooit van overtuigd dat de menselijke activiteit ons klimaat verandert en wijzen op de gevaren die we lopen als er geen actie wordt ondernomen. Ondertussen waarschuwen economen ons dat het kostenplaatje duurder zal uitvallen naarmate we langer wachten om in actie te komen.

 Maar er is een oplossing: door onze economieën te vergroenen kunnen we groene kwaliteitsjobs scheppen om de werkloosheid te bestrijden en tegelijk de klimaatverandering en milieuvervuiling aan te pakken. De EU kan alleen maar baat hebben bij dergelijke inspanningen. Door zich op te werpen als een toonaangevende groene speler op de markt, zou de EU zo’n 25 miljard euro per jaar aan bijkomende exportinkomsten kunnen genereren. Bovendien zou de EU haar energierekening tegen 2050 met maar liefst 350 miljard euro per jaar kunnen doen slinken.2 De EU zou ook minder afhankelijk worden van ingevoerde energie en hulpbronnen die tegen schommelende prijzen moeten worden aangekocht, en zou haar bevoorradingszekerheid zien stijgen.

Indien we een sterke betrokkenheid van de sociale partners kunnen garanderen, gerichte opleidings- en onderwijsprogramma’s kunnen uitwerken en ambitieuze, stabiele beleidsstrategieën kunnen implementeren om innovatie en groene investeringen te promoten, kunnen miljoenen duurzame, groene jobs worden gecreëerd, waarvan vele in lokale kleine en middelgrote ondernemingen in heel Europa.

Met deze brochure willen we u informeren over de mogelijkheden die Europa heeft om groene jobs te scheppen en over de inspanningen die de Groenen/EVA in het Europees Parlement leveren om groene werkgelegenheid te stimuleren.

Het tweede deel van de brochure beschrijft enkele van de successen die werden geboekt met het creëren van groene jobs in heel Europa. Groene jobs in Europa zijn daarom in geen geval een utopie: ze zijn al een realiteit!

Recommended

Press release
https://www.pexels.com/photo/top-view-of-a-soccer-field-13890306/
Anti-Money Laundering, AML
Press release
https://unsplash.com/photos/gray-concrete-building-covered-trees-dqXiw7nCb9Q
Due Diligance Directive
Press release
© European Union 2024 - Source : EP
Philippe Lamberts in plenary
Press release
©International Labour Organization ILO (CC BY-NC-ND 2.0 DEED)
forced labour

Please share