© Udo Weber
en | cs | dk | de | gr | it | pl | es | se | fr | nl
string(2) "65"
Publication |

En grøn gennemgang

Europa-Parlamentets 7. valgperiode (2009-2014)

I den seneste valgperiode så vi, hvordan den økonomiske krise ramte de europæiske samfund, især i den sydlige periferi. Da eurozonen gled ind i omfattende recession, nåede ledigheden sit hidtil højeste niveau i de fleste medlemsstater, og i de tilfælde, hvor staterne forhindrede insolvente banker i at kollapse, blev statsgælden mangedoblet. Mens talrige samlinger i Rådet førte til ringe eller ingen resultater, har Den Europæiske Centralbanks (ECB) indsats i forbindelse med at redde euroen stabiliseret statsgældsmarkedet indtil videre. De grundlæggende krav om demokratisk kontrol forbliver dog i det store og hele uopfyldt, og antallet af populistiske euroskeptikere stiger.

Tempoet i og omfanget af finansiel og økonomisk omregulering er steget siden krisens udbrud. Gruppen De Grønne/EFA har bidraget til adskillige vigtige beslutninger, såsom loft over bankfolks bonusser (CRDIV) og oprettelsen af finansielle tilsynsinstanser. Vi har med succes bragt ECB's banktilsynsbeføjelser under parlamentarisk kontrol. Vi har været en af drivkræfterne bag AFT (afgift på finansielle transaktioner). Vi har introduceret idéen om ungdomsgaranti på EU-plan i 2009 og kæmpede for udstationerede arbejdstageres rettigheder så langt som muligt inden for de retlige rammer

(...)

Recommended

Attached documents

En grøn gennemgang 2009-2014

Please share