© Udo Weber
en | cs | dk | de | gr | it | pl | es | se | fr | nl
string(2) "65"
Publication |

Een groene terugblik

De zevende zittingsperiode van het Europees Parlement (2009-2014)

Tijdens de voorbije zittingsperiode werden Europese samenlevingen, vooral in het zuiden, zwaar getroffen door de economische crisis. Terwijl de eurozone geleidelijk aan in een langdurige recessie belandde, bereikte de werkloosheid in de meeste lidstaten ongekende hoogten en nam de staatsschuld overhands toe, omdat de overheid besloot banken met onvoldoende financiële middelen van het faillissement te redden. Hoewel tientallen vergaderingen van de Europese Raad weinig tot geen resultaat opleverden, zorgde de inzet van de Europese Centrale Bank (ECB) om de euro te redden er wel voor dat de staatsschuldmarkten voorlopig werden gestabiliseerd, waardoor landen aan lagere rente konden lenen. Veel democratische verantwoordingsplicht zien we echter niet. Terwijl de rijen populistische eurosceptici intussen alsmaar langer worden.

Wat we hebben verwezenlijkt. Het tempo en de omvang van het aantal wetswijzigingen en van de financiële en economische regelgeving, zijn sinds de start van de crisis wel toegenomen. De Groenen/EVA-fractie heeft tot verschillende belangrijke beslissingen bijgedragen, zoals de begrenzing van de bankiersbonussen (in het kader van regelgeving RKV IV) en de oprichting van financiële toezichthouders. We brachten de bevoegdheden van de ECB voor het bankentoezicht met succes onder parlementaire controle. Daarnaast waren we een van de drijvende krachten achter de belasting op financiële transacties (FTT). We introduceerden in 2009 het idee van 'de jongerengarantie' op Europees niveau en we kwamen op voor de rechten van gedetacheerde werknemers. Dankzij onze inspanningen zullen kmo's binnen het Horizon 2020-kaderprogramma over meer onderzoeksmiddelen beschikken. .

(...)

Recommended

Press release
Photo by Daniel Moqvist on Unsplash
Smokestacks in Hinsebergsvägen, Frövi, Sweden
Press release
Copyright European Parliament
Picture of Alexei Navalny
News
European Parliament Building Strasbourg © European Union 2017 - Source : EP
European Parliament Building Strasbourg © European Union 2017 - Source : EP

Attached documents

Een groene terugblik 2009-2014

Please share