© Udo Weber
en | cz | dk | de | gr | it | pl | es | se | fr | nl
string(2) "65"
Publication |

En grön utvärdering

Europaparlamentets sjunde valperiod (2009-2014)

<xml></xml>

Under den gångna valperioden inträffade en ekonomisk kris som lamslog EU:s länder, särskilt i unionens södra delar. Samtidigt som euroområdet gled allt djupare ned i recession slog arbetslösheten nya rekord i flertalet medlemsstater, vars statsskulder mångdubblades när staten fick gå in och rädda banker från konkurs. Mängder av rådsmöten har hållits, med klent resultat. Europeiska centralbankens (ECB) löfte att rädda euron kunde dock stabilisera statspappersmarknaderna tillfälligt. Många grundläggande krav på demokratiskt ansvarstagande har dock fortfarande inte uppfyllts, och de populistiska EU-skeptikerna växer i antal.

 Sedan krisens början har den finansiella och ekonomiska återregleringen skett i allt snabbare takt. De gröna/EFA-gruppen har bidragit till flera viktiga beslut, t.ex. tak för bankchefers bonusar (CRD IV) och inrättandet av organ för finansiell tillsyn. Vi såg till att ECB:s befogenheter för banktillsyn underkastades parlamentarisk kontroll. Vi var en av drivkrafterna bakom skatten på finansiella transaktioner. Vi lanserade idén om en ungdomsgaranti i EU 2009 och har kämpat för utstationerade arbetstagares rättigheter, så långt de rättsliga ramarna tillåter. Tack vare våra påtryckningar kommer de små och medelstora företagen att få mer forskningsmedel från ramprogrammet Horisont 2020.

(...)

Recommended

Event

A Transformed EU External Action for a Climate-Just World

Overcoming the COP26 Gaps: A Transformed EU External A…

Publication

©pr-media
Phone Repair. Circular Economy

MEPs send a letter to the European Commission on a Eur…

Opinion

Creative Commons
Animal-transport

How to end cruel animal transports

News

© European Union 2017 - Source : EP
European Parliament

Debriefing of the November plenary session

Attached documents

En grön utvärdering 2009-2014

Please share