en | fr | de | nl | gr | it | pl | es | hu | pt | dk | bg | ro
string(2) "65"
Publication |

ΜΕτΑρρυΘΜιΣΗ τΗΣ ΕυρωΠΑϊΚΗΣ ΑΓρΟτιΚΗΣ ΠΟλιτιΚΗΣ

Τ Ω Ρ Α Ή Π Ο Τ Ε

Η νέα ΚΑΠ πρέπει να είναι δίκαιη, πράσινη, νεανική, δημοκρατική, υγιεινή και εύκολη, -ή δεν θα είναι τίποτα.

Είναι άδικη, μη βιώσιμη, σκληρωτική, μη δημοκρατική, ανθυγιεινή και γραφειοκρατική. Η μη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα αποτελέσει καίριο πλήγμα για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και αλληλεγγύη, ενώ θα αποτελέσει παιχνίδι στα χέρια εθνικιστών πολιτικών. Οι ευρωπαίοι γεωργοί και πολίτες ανακαλύπτουν εκ νέου την αξία των τροφίμων και τα ιδεώδη της αλληλεγγύης. Κάτι τέτοιο απαιτεί την οργάνωση βιώσιμων δικτύων γεωργίας και διατροφής αλλά και πρωτοβουλίες πολιτών.

Η παλιά ΚΑΠ είναι ήδη νεκρή.Μεταρρύθμιση της Κοινής Αγρτικής Πολιτικής ΤΩΡΑ - ή ποτέ.

Recommended

News

European Union
Hemicycle European Parliament Strasbourg

Study

© Picture credits: Michael Held
Small scale fisheries

Event

Corn field / CC0 glenn-carstens-peters
Corn field / CC0 glenn-carstens-peters

Press release

Photo by James Baltz on Unsplash
Tractor spreading fertiliser

Responsible MEPs

José Bové
José Bové
Member
Martin Häusling
Martin Häusling
Member

Attached documents

Capreform EL

Please share