en | fr | de | nl | gr | it | pl | es | hu | pt | dk | bg | ro
string(2) "65"
Publication |

ΜΕτΑρρυΘΜιΣΗ τΗΣ ΕυρωΠΑϊΚΗΣ ΑΓρΟτιΚΗΣ ΠΟλιτιΚΗΣ

Τ Ω Ρ Α Ή Π Ο Τ Ε

Η νέα ΚΑΠ πρέπει να είναι δίκαιη, πράσινη, νεανική, δημοκρατική, υγιεινή και εύκολη, -ή δεν θα είναι τίποτα.

Είναι άδικη, μη βιώσιμη, σκληρωτική, μη δημοκρατική, ανθυγιεινή και γραφειοκρατική. Η μη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα αποτελέσει καίριο πλήγμα για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και αλληλεγγύη, ενώ θα αποτελέσει παιχνίδι στα χέρια εθνικιστών πολιτικών. Οι ευρωπαίοι γεωργοί και πολίτες ανακαλύπτουν εκ νέου την αξία των τροφίμων και τα ιδεώδη της αλληλεγγύης. Κάτι τέτοιο απαιτεί την οργάνωση βιώσιμων δικτύων γεωργίας και διατροφής αλλά και πρωτοβουλίες πολιτών.

Η παλιά ΚΑΠ είναι ήδη νεκρή.Μεταρρύθμιση της Κοινής Αγρτικής Πολιτικής ΤΩΡΑ - ή ποτέ.

Recommended

News

European Union
Hemicycle European Parliament Strasbourg

Plenary Flash - 2-5 May 2022

Press release

Access to information: Five Greens/EFA MEPs launch leg…

News

European Union
Hemicycle European Parliament Strasbourg

Plenary Flash - 4 - 7 April 2022

Letter

©mirko-fabian
Tractor spraying on farmland

Letter on the Sustainable Use of Pesticides Directive …

Responsible MEPs

José Bové
José Bové
Member
Martin Häusling
Martin Häusling
Member

Attached documents

Capreform EL

Please share