en | fr | de | nl | gr | it | pl | es | hu | pt | dk | bg | ro
string(2) "65"
Publication |

ΜΕτΑρρυΘΜιΣΗ τΗΣ ΕυρωΠΑϊΚΗΣ ΑΓρΟτιΚΗΣ ΠΟλιτιΚΗΣ

Τ Ω Ρ Α Ή Π Ο Τ Ε

Η νέα ΚΑΠ πρέπει να είναι δίκαιη, πράσινη, νεανική, δημοκρατική, υγιεινή και εύκολη, -ή δεν θα είναι τίποτα.

Είναι άδικη, μη βιώσιμη, σκληρωτική, μη δημοκρατική, ανθυγιεινή και γραφειοκρατική. Η μη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα αποτελέσει καίριο πλήγμα για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και αλληλεγγύη, ενώ θα αποτελέσει παιχνίδι στα χέρια εθνικιστών πολιτικών. Οι ευρωπαίοι γεωργοί και πολίτες ανακαλύπτουν εκ νέου την αξία των τροφίμων και τα ιδεώδη της αλληλεγγύης. Κάτι τέτοιο απαιτεί την οργάνωση βιώσιμων δικτύων γεωργίας και διατροφής αλλά και πρωτοβουλίες πολιτών.

Η παλιά ΚΑΠ είναι ήδη νεκρή.Μεταρρύθμιση της Κοινής Αγρτικής Πολιτικής ΤΩΡΑ - ή ποτέ.

Recommended

News
European Parliament Building Strasbourg © European Union 2017 - Source : EP
European Parliament Building Strasbourg © European Union 2017 - Source : EP
Press release
Press release
Photo by James Baltz on Unsplash
Photo by James Baltz on Unsplash

Responsible MEPs

José Bové
José Bové
Member
Martin Häusling
Martin Häusling
Member

Attached documents

Capreform EL

Please share