en | de | fr | es | nl | it
string(2) "65"
Publication |

Duurzame landbouw

Volgepompt en uitgemolken

Groen werkt: de koe terug in de wei

Te veel melk en vlees wordt geproduceerd op beton. Wat is er nochtans natuurlijker dan een koe in een wei te zien grazen? Meer en meer dieren worden in de intensieve vlees- en melkproductie het hele jaar door op stal gehouden en met silomaïs en krachtvoer vetgemest. Ze worden tot het bittere einde uitgemolken. De steeds dalende melkprijzen dwingen de boeren tot dergelijke praktijken. Tezelfdertijd klagen de kaasmakers dat de melk uit intensieve productie niet meer geschikt is om kwaliteitskaas te maken. Zalm wordt meer en meer gekweekt in zeekooien, met gelijkaardige gevolgen voor de kwaliteit ervan.

EU-steun voor boeren en investeringen in de landbouw zijn nu eindelijk gebonden aan het naleven van Europese normen voor milieu en dierenwelzijn. Het mengen van dierenmeel in het voeder is verboden en de mengvoeders moeten volledig geëtiketteerd zijn. Dit zijn belangrijke verwezenlijkingen van de Groenen.

Om duurzame landbouwmethoden aan te moedigen - in het bijzonder in achtergestelde gebieden - moeten de subsidies voor de intensieve veeteelt afgebouwd worden. Ze moeten worden vervangen door premies voor extensieve en milieuvriendelijke beweiding. Financiële steun voor industriële kweekmethoden, zoals legbatterijen en intensieve vleeskuikenfokkerijen, moet verdwijnen. Tenslotte mogen landbouwinvesteringen die het dierenwelzijn niet ten goede komen niet langer gesubsidieerd worden.

Recommended

Publication

Kim_Ken Loach_thumbnail
Kim_Ken Loach_thumbnail

Kim interviews Ken Loach

Publication

elijah-o-donnell-603766-unsplash.jpg
Newspaper burning

GREENS/EFA Proposals on Media Freedom in the EU

Publication

youthcrisis

Greens/EFA demands for a Social Union

Publication

ricardo-gomez-angel
farmland

Fund farms, not factories

Please share