icon

LA NOSTRA VISIÓ

Llegeix sobre què ens inspira i què volem aconseguir a la nostra societat

 

Els Verds defensem una societat on tothom, independentment del gènere o l’orientació sexual, l’edat, la raça o la religió, pugui viure una vida digna i plena. Com a força política, posem els drets humans de tots els éssers humans, presents i futurs, al davant i al centre de totes les polítiques que defensem i apliquem.      

Tot i que, en comparació amb moltes zones del món, la Unió Europea és un lloc desitjable per viure, la simple possibilitat que tots i cadascun dels éssers humans visquin amb dignitat està en greu risc. Al llarg dels anys, hem vist l’augment imparable del nostre impacte ecològic i, com a conseqüència, l’amenaça imminent d’una crisi climàtica desbocada, el col·lapse de la biodiversitat i l’esgotament dels recursos naturals. Alhora, la desigualtat social ha estat i cada vegada és més gran, no només pel que fa als ingressos, sinó també pel que fa a l’accés a una feina digna, a l’atenció sanitària i a l’educació. Així mateix, els drets de les dones i la igualtat de gènere estan sent qüestionats, mentre que les llibertats civils i els fonaments de la democràcia es veuen amenaçats, no només fora de les fronteres de la UE, sinó també dins. El potencial de la transformació digital s’està utilitzant indegudament per concentrar la riquesa i el poder en mans d’uns quants (vigilància i elaboració de perfils, selecció d’objectius amb finalitats polítiques, aplicació de la llei privatitzada, condicions laborals dels treballadors de les plataformes, augment dels monopolis digitals i evasió d’impostos), i s’està sumant a la polarització de la societat, enfortint les forces autoritàries. Hem vist com la Unió Europea esdevé una fortalesa, cada cop més tancada a l’entrada d’immigrants, sense tenir en compte si poden optar o no a l’estatut de refugiats o algun altre tipus de protecció. Hem vist com el multilateralisme global retrocedeix a favor del model de «la llei del més fort». Hem vist com el poder econòmic mundial cada cop exerceix més pressió sobre com governar les nostres societats.          

No obstant això, el pitjor no és mai una certesa; arreu d’Europa hi ha una nova generació que s'alça contra l’statu quo de les polítiques dominants. Fridays for Future, Youth for Climate, Extinction Rebellion #Saveyourinternet, els armilles grogues i un gran nombre d’iniciatives i moviments locals estan desafiant els polítics perquè actuïn en interès de tothom i no només d’un quants. Així mateix, les amenaces a l’Estat de dret es qüestionen cada cop més. Líders com Orban, Babis i Kaczynski estant sentint el clam dels carrers, on la gent s’alça contra la corrupció i l’erosió dels drets i les llibertats fonamentals. Alhora, el dogma econòmic neoliberal ja no es pot pressuposar. Es qüestionen les grans empreses per no pagar els impostos que els corresponen, les empreses tecnològiques no poden continuar amb la seva expansió monopolística com acostumaven a fer i les indústries fòssils veuen com les seves bones relacions amb els polítics són objecte d’un escrutini més intens que mai. En aquest ambient de canvi social, els Verds i l’Aliança Lliure Europea ens enfortim dins l'escena política. Nosaltres podem ser el pont d'aquesta veu social cap a l’escenari polític. Però les majories no estan a l’alçada del canvi que demanen les nostres societats. Això situa els Verds al centre del debat entre els polítics de l’statu quo i la forta demanda de canvi de cada cop més ciutadans i ciutadanes. Trobar l’equilibri adequat en aquest pont serà un dels nostres reptes principals, alhora que sentim la urgència de posar en marxa les nostres polítiques. Per això, és essencial establir prioritats i estratègies clares.       

En aquest context, ens comprometem a utilitzar els nostres recursos i l’energia en els propers cinc anys per canviar la dinàmica política i revertir les tendències que estan mobilitzant tanta gent als carrers i al conjunt de la societat. En concret, aquests són els objectius polítics que establim per als propers cinc anys:   

Volem que el 2024 la UE estigui en condicions de contribuir plenament a la consecució dels objectius acordats a la Cimera del Clima de París, que consisteixen a limitar l’escalfament global per sota dels 2 °C i el més a prop possible dels 1, 5 °C en comparació amb els nivells preindustrials. També volem que la UE reverteixi les tendències de pèrdua de biodiversitat i de consum de recursos, tot reforçant i expandint l’economia regenerativa. Això requereix la plena implicació tant del sector públic com privat, aquest darrer especialment a través de l’aplicació de les mesures necessàries en matèria de sostenibilitat.

Volem que el 2024 es reverteixi la tendència a l’augment de la desigualtat, tant d’ingressos com de riquesa, així com del número de persones en risc de pobresa o d’exclusió social. Això requerirà una ambiciosa actuació en termes de justícia fiscal per protegir la capacitat dels Estats de prestar serveis socials, com educació i sanitat, de la lògica del benefici financer, i per fer acomplir les normes de treball digne.

Volem que el 2024 es posi fi a l’atac autoritari contra les normes democràtiques de l’Estat de dret. Volem que el 2024 la UE compti amb mecanismes que funcionin per fer front a les vulneracions de l’Estat de Dret i dels principis democràtics. En altres paraules, cal que tots els Estats membres acompleixin en tot moment les obligacions que condicionen l’adhesió a la UE. Per reforçar la confiança dels ciutadans en el projecte europeu, també hauríem de treballar perquè la presa de decisions a les institucions de la UE sigui més democràtica i transparent.

Volem que el 2024 la Unió Europea s’hagi allunyat de la “fortalesa Europa” i esdevingui un continent refugi, disposat a acollir les persones en condicions dignes i humanes i tractar-les com a ciutadans de ple dret. Per això caldrà posar en marxa mecanismes de solidaritat per acollir els demandants d’asil i els immigrants, salvaguardar els seus drets i acabar amb l’actuació de la UE al món que provoca les condicions que obliguen que les persones hagin d’abandonar casa seva.

Volem que el 2024 la UE lideri la política digital i la IA prenent segons els drets i les llibertats fonamentals, la no discriminació i la inclusió. Cal que la Unió Europea incentivi la innovació i lideri la lluita mundial contra la vigilància massiva —ja sigui per part dels Estats o de les empreses— i contra l’abús de les noves tecnologies amb finalitats polítiques o per retallar drets ja adquirits en antigues batalles.

Volem que el 2024 la UE hagi reforçat notablement la seva funció com a actor internacional i responsable mitjançant els considerables mitjans de què disposa (la seva presència en organitzacions internacionals i multilaterals, la seva moneda comuna, la seva política comercial comuna, seva el seu ajut al desenvolupament, la diplomàcia, la mediació i la prevenció de conflictes, les missions civils i militars de seguretat). Volem que aquest paper estigui en consonància amb els objectius mediambientals, socials i democràtics que estableix la UE i amb les normes, valors i principis universals en què es basa.

Volem que el 2024 la UE hagi avançat pel que fa a la igualtat de gènere, que hagi protegit els drets de salut sexual i reproductiva de les dones, els drets de les persones LGBTQI*, que hagi adoptat polítiques que tinguin en compte les experiències de totes les formes de diversitat i que hagi engegat polítiques decidides contra la discriminació.