icon

JÖVŐKÉPÜNK

Olvassa el, mi inspirál minket, és mit szeretnénk elérni a társadalmunkban.

 

A Zöldek egy olyan társadalom mellett állnak ki, amelyben nemre vagy szexuális irányultságra, életkorra, fajra vagy vallásra való tekintet nélkül mindenki méltó és teljes életet élhet. Politikai erőként az általunk szorgalmazott és végrehajtott szakpolitika előterébe és középpontjába a most és a jövőben a bolygónkon élő valamennyi ember emberi jogait helyezzük.

Bár a világ számos területéhez képest az Európai Unióban kellemes élni, komoly veszélyben van az a lehetőség, hogy minden egyes ember méltó életet élhessen. Az elmúlt években tanúi lehettünk az általunk, emberek által okozott ökológiai hatások feltartóztathatatlan növekedésének, és ennek következményeként az elszabadult klímaválság fenyegető veszélyének, a biodiverzitás összeomlásának, valamint a természeti erőforrások kimerülésének. Ezzel párhuzamosan nőttek a társadalmi egyenlőtlenségek is, nemcsak a jövedelem, hanem a tisztességes munkához, az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzáférés tekintetében is. Ugyancsak láthattuk, hogy a nők jogait és a nemek közötti egyenlőséget is megkérdőjelezik, miközben a polgári szabadságjogok és a demokrácia alapjai nemcsak az EU határain kívül, hanem azon belül is veszélyben vannak. Visszaélnek a digitális transzformációban rejlő lehetőségekkel annak érdekében, hogy a vagyon és a hatalom néhány ember kezében koncentrálódjon (megfigyelés és profilalkotás, politikai célú támadások, privatizált bűnüldözés, platform-munkavállalók munkakörülményei, a digitális monopóliumok térnyerése és adóelkerülés), fokozva ezáltal a társadalom polarizálódását, és megerősítve az tekintélyelvű erőket. Továbbá azt is láttuk, hogy az Európai Unió egy olyan erőddé vált, amely egyre inkább elzárkózik a bevándorlókkal szemben függetlenül attól, hogy jogosult-e menekültstátuszra vagy egyéb védelmi jogállásra. Végül, de nem utolsósorban láttuk, hogy a globális multilaterális megközelítés hogyan tolódott el „az erősebbnek van igaza” irányába, és hogy a globális vállalatok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak társadalmaink kormányzásának módjára.           

De a legrosszabb lehetőség sosem bizonyosság: Európa-szerte egy új generáció lép fel a mainstream politikák status quójával szemben. A Fridays for Future, a Youth for Climate, az Extinction Rebellion, a #Saveyourinternet, a sárgamellényesek és a számtalan helyi kezdeményezés és mozgalom arra készteti a politikusokat, hogy mindenki, nem pusztán a kevesek érdekében cselekedjenek. Ehhez hasonlóan a jogállamiságot fenyegető veszélyeket is egyre inkább komolyan veszik. Az olyan vezetők, mint Orbán, Babis és Kaczynski már megtapasztalhatták, hogy milyen érzés, amikor az emberek kiállnak a korrupció, az alapvető jogok és a szabadságjogok csorbítása ellen. Még a gazdasági neoliberális dogmát sem fogadják el többé magától értetődőnek. A nagyvállalatokat egyre inkább felszólítják arra, hogy megfelelő mértékű adót fizessenek, a technológiai cégek nem folytathatják az eddigi monopolisztikus terjeszkedésüket, és a fosszilis iparágak pedig a bőrükön érezhetik, hogy a politikusokkal való szoros kapcsolataikat minden eddiginél intenzívebben górcső alá veszik. Ebben a társadalmi ébredési hangulatban mi, a Zöldek és az Európai Szabad Szövetség egyre erősebben vagyunk jelen a politikai színtéren. Lehetőségünk van arra, hogy mi legyünk a híd a társadalom hangja és a politikai színtér között. Mivel a többségben lévő pártok nem biztosítják a társadalmaink által elvárt változásokat, nekünk, a Zöldeknek központi szerepet kell játszanunk a status quo mellett kardoskodó politikusok és azon növekvő számú polgárok között, akik hangjukat hallatva szólítanak fel a változásra. Az egyik fő kihívásunk a megfelelő egyensúly megtalálása lesz ezen a hídon, miközben sürgősnek tartjuk politikáink bevezetését. Ehhez elengedhetetlen a prioritások meghatározása és az egyértelmű stratégiák kidolgozása.

Ennek fényében elkötelezzük magunkat, hogy az elkövetkező öt évben erőforrásainkat és energiáinkat a politikai főáramlat megváltoztatására, valamint azon trendek megfordítására használjuk fel, amelyek ilyen sok embert mozgósítanak az utcákon és a társadalom egészében. Konkrét irányadó politikai célkitűzéseink a következő öt évre a következők:

2024-re szeretnénk elérni, hogy az EU jó úton haladjon ahhoz, hogy teljes mértékben hozzájáruljon a párizsi éghajlatváltozási konferencián megfogalmazott célkitűzések eléréséhez, amelynek értelmében a globális átlaghőmérséklet növekedését jóval +2 Celsius-fok alatt kell tartani, de a növekedés lehetőleg a +1,5 Celsius-fokot se haladja meg az iparosodás (az ipari forradalom) előtti szinthez képest. Hasonlóképpen azt akarjuk, hogy az EU visszafordítsa a biológiai sokféleség csökkenését és az erőforrások kimerülését a megújuló gazdaság megerősítése és bővítése révén. Ehhez a köz- és a magánszektor teljes körű bevonása szükséges, utóbbi esetében a kötelező érvényű fenntarthatósági átvilágítás révén.

2024-re meg akarjuk fordítani a jövedelmek és a vagyonok közötti egyenlőtlenségek növekedésének tendenciáját, valamint a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek számának növekedését. Ehhez ambiciózus fellépésre lesz szükség az igazságos adózás terén, annak biztosítására, hogy az államok a pénzügyi nyereségtől függetlenül nyújthassanak szociális szolgáltatásokat, például oktatást és egészségügyi ellátást, valamint a tisztességes munkafeltételek érvényesítése terén.

2024-re meg akarjuk fordítani a jogállamiság demokratikus normái elleni autoriter támadást. 2024-re szeretnénk elérni, hogy az EU működő mechanizmusokkal rendelkezzen a jogállamiság és a demokratikus alapelvek megsértésének kezelésére. Más szóval, az EU-hoz való csatlakozás feltételeihez fűződő kötelezettségeket minden tagállamban folyamatosan érvényesíteni kell. A polgárok európai projektbe vetett bizalmának megerősítése érdekében demokratikusabb és átláthatóbb döntéshozatalra kell törekednünk az uniós intézményekben.

2024-re szeretnénk elérni, hogy az Európai Unió „Európa-erődből” a menedék kontinensévé váljon, amely méltó és emberséges körülmények között képes befogadni az embereket, és mindenkit teljes jogú állampolgárként kezel. Ehhez szolidaritási mechanizmusokat kell létrehoznunk a menedékkérők és migránsok befogadására, biztosítanunk kell jogaik védelmét és a világ más országaiban véget kell vetnünk azoknak az uniós intézkedéseknek, amelyek miatt az emberek kénytelenek elhagyni otthonukat.

2024-re szeretnénk elérni, hogy az EU vezető szerepet töltsön be a digitális politika és a mesterséges intelligencia terén az alapvető jogokra és szabadságokra, a megkülönböztetés tilalmára és befogadás elvére épülve. Az innováció előmozdítása mellett az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszania a tömeges - akár állami, akár vállalati - megfigyelés, a nagy horderejű új technológiákkal való politikai visszaélés, valamint a hosszú évek óta tartó küzdelmek során szerzett jogok figyelmen kívül hagyása és visszafordítása elleni globális küzdelemben.

Szeretnénk, hogy az EU 2024-re számottevően növelje nemzetközi és elszámoltatható szereplőként betöltött szerepét a rendelkezésére álló jelentős eszközök (nemzetközi és többoldalú szervezetekben való jelenléte, közös valutája, közös kereskedelempolitikája, a fejlesztési támogatása, diplomáciai, közvetítési és konfliktusmegelőzési képességei, valamint polgári és katonai biztonsági missziói) révén. Azt szeretnénk, hogy ez a szerep összhangba kerüljön az EU saját maga számára kitűzött környezetvédelmi, társadalmi és demokratikus célkitűzéseivel, valamint az EU alapját képező egyetemes normákkal, értékekkel és elvekkel.

Célunk, hogy 2024-re az EU előmozdítsa a nemek közötti egyenlőséget, védje a nők szexuális reproduktív egészséggel kapcsolatos jogait, az LMBTQI* személyek jogait, valamint az, hogy az EU a sokféleség minden formáját elismerő, erős és diszkriminációellenes politikát gyakoroljon.