icon

VIZIUNEA NOASTRĂ

Citiți despre ceea ce ne inspiră și despre ceea ce dorim să realizăm în societatea noastră

 

Noi, Verzii, milităm pentru o societate în care fiecare, indiferent de gen, orientare sexuală, vârstă, rasă sau religie, să poată trăi o viață demnă și împlinită. Ca forță politică, punem drepturile fundamentale ale tuturor oamenilor, de astăzi sau de mâine, în prim-planul și în centrul tuturor politicilor pe care le susținem și le implementăm.

Deși, comparativ cu alte regiuni ale lumii, Uniunea Europeană este un loc în care se poate trăi bine, posibilitatea fiecărui om de a trăi o viață demnă este grav amenințată. De-a lungul anilor, am asistat la creșterea inexorabilă a impactului omenirii asupra mediului și, odată cu acesta, la amenințarea iminentă a unei crize climatice scăpate de sub control, la colapsul biodiversității și la epuizarea resurselor naturale. În același timp, inegalitățile sociale s-au accentuat și continuă să se adâncească, nu numai în ceea ce privește veniturile, ci și în ceea ce privește accesul la un loc de muncă decent, la asistență medicală și la educație. De asemenea, drepturile femeilor și egalitatea de gen sunt supuse unor provocări însemnate, iar libertățile civile și fundamentele democrației se află în pericol, nu doar în afara granițelor UE, ci și în interiorul ei. Potențialul transformării digitale este deturnat, astfel încât bogăția și puterea să fie concentrate în mâinile câtorva persoane (în scopuri de supraveghere și stabilire de profiluri, luare în vizor în scopuri politice, privatizarea acțiunilor de aplicare a legii, exploatarea lucrătorilor de către platforme, apariția monopolurilor digitale și eludarea obligațiilor fiscale), accentuând astfel polarizarea societății și consolidând forțele autoritariste. Am văzut cum Uniunea Europeană se transformă într-o fortăreață, tot mai închisă în fața migranților, chiar și în fața celor care ar fi eligibili să obțină statutul de refugiat sau alt statut de protecție. Am văzut cum multilateralismul global începe să se estompeze în favoarea unei abordări în care dreptatea este de partea celui puternic. Am văzut că marile corporații mondiale exercită o presiune din ce în ce mai mare asupra modului în care sunt guvernate societățile noastre.

Însă răul cel mai rău nu este niciodată bătut în cuie; în întreaga Europă, o nouă generație începe să se ridice împotriva statu-quoului politicilor tradiționale. „Fridays for Future”, „Youth for Climate”, „Extinction Rebellion”, „#Saveyourinternet”, „vestele galbene” și numeroase alte inițiative și mișcări locale le cer răspicat politicienilor să acționeze în interesul tuturor, nu doar al câtorva. Oamenii se revoltă tot mai mult și împotriva amenințărilor la adresa statului de drept. Lideri precum Viktor Orbán, Andrej Babiš și Jarosław Kaczyński încep să resimtă tot mai mult presiunea străzii, unde oamenii protestează împotriva corupției și a erodării drepturilor și libertăților fundamentale. În același timp, dogma economică neoliberală este pusă tot mai mult sub semnul întrebării. Marilor corporații li se cere imperios să-și achite partea echitabilă de impozite care le revine, companiile de tehnologie nu își mai pot continua expansiunea monopolistă la fel ca până acum, iar industriile de exploatare a zăcămintelor fosile simt că relațiile lor amiabile cu politicienii sunt luate în vizor mai mult ca niciodată. În acest context de schimbări societale, Verzii și Alianța Liberă Europeană își sporesc influența pe scena politică. Putem să devenim portavocea societății pe scena politică. Majoritățile formate nu reușesc însă să pună în practică schimbările cerute de societățile noastre. Aceasta face ca Verzii să se afle într-o poziție crucială între politicienii reprezentând statu-quoul și apelul răsunător la schimbare al tot mai multor cetățeni. Una dintre provocările noastre principale va fi să găsim echilibrul just în această poziție, ținând seama totodată de urgența cu care este nevoie să implementăm politicile pe care le susținem. În acest sens, definirea priorităților și stabilirea unor strategii clare vor fi de o importanță vitală.


În acest context, ne angajăm ca, în următorii cinci ani, să utilizăm resursele și energia de care dispunem ca să schimbăm peisajul politic și inversăm acele tendințe care scot atât de mulți oameni în stradă și fac ca societatea, în ansamblul ei, să se mobilizeze. Iată care sunt obiectivele politice după care ne ghidăm în următorii cinci ani:

Până în 2024, vrem să vedem că UE se angajează să contribuie pe deplin la atingerea obiectivelor convenite în cadrul Acordului de la Paris privind clima, și anume limitarea încălzirii globale la mult sub 2°C și cât mai aproape posibil de 1,5°C, comparativ cu nivelurile preindustriale. De asemenea, vrem să vedem că UE inversează tendințele legate de pierderea biodiversității și consumul de resurse, consolidând și extinzând economia regenerativă. Pentru aceasta, este nevoie de implicarea deplină a sectorului public, dar și a celui privat, îndeosebi acesta din urmă trebuind să își asume obligații de diligență în privința sustenabilității.

Până în 2024, ne dorim să inversăm tendința de adâncire a inegalităților în ceea ce primește veniturile și avuția, precum și numărul celor amenințați cu sărăcia sau cu excluziunea socială. În acest sens, va fi nevoie de acțiuni ambițioase în materie de justiție fiscală, prin protejarea capacității statelor de a furniza servicii sociale, precum educația și asistența medicală, în fața dorinței de obținere a profitului financiar, și prin consolidarea standardelor vizând munca decentă.

Până în 2024, vrem să vedem inversate atacurile autoritariste asupra standardelor democratice ale statului de drept. Vrem ca, până în 2024, UE să dispună de mecanisme funcționale care să combată orice încălcare a statului de drept și a principiilor democratice. Cu alte cuvinte, obligațiile care trebuie îndeplinite pentru aderarea la UE trebuie să rămână valabile pentru statele membre și după aderare. Dacă vrem să consolidăm încrederea cetățenilor în proiectul european, trebuie să depunem eforturi ca să facem procesul decizional din cadrul instituțiilor europene mai democratic și mai transparent.

Până în 2024, vrem ca Uniunea Europeană să renunțe la poziția sa de „fortăreațăși să devină un sanctuar, în care oamenii să poată fi primiți în condiții demne și umane și să fie tratați ca niște cetățeni cu drepturi depline. Pentru aceasta, este nevoie să se instituie mecanisme de solidaritate care să asigure primirea solicitanților de azil și a migranților și să le protejeze drepturile; totodată, trebuie să se pună capăt acțiunilor UE pe plan mondial care creează condiții ce forțează oamenii să își părăsească locuințele.

Vrem ca, până în 2024, UE să se impună ca lider în domeniul politicii digitale și al inteligenței artificiale, respectând totodată drepturile și libertățile fundamentale, dar și principiile nediscriminării și incluziunii. În paralel cu încurajarea inovării, UE trebuie să își asume un rol de lider în lupta mondială împotriva supravegherii în masă – indiferent dacă este efectuată de state sau de corporații – și a exploatării noilor tehnologii de ultimă generație în scopuri politice sau pentru diminuarea drepturilor dobândite în urma unor eforturi îndelungate.

Până în 2024, vrem ca UE să își sporească în mod semnificativ rolul de actor responsabil pe scena internațională, făcând uz de instrumentele semnificative pe care le are la dispoziție (prezența sa în cadrul organizațiilor internaționale și multilaterale, moneda sa comună, politica sa comercială comună, asistența sa pentru dezvoltare, diplomația, medierea și prevenirea conflictelor, misiunile de securitate în scopuri civile și militare). Vrem ca acest rol să fie aliniat cu obiectivele de mediu, sociale și democratice pe care și le-a stabilit UE, precum și cu normele, valorile și principiile universale pe care se întemeiază UE.

Până în 2024, vrem ca UE să facă progrese în ceea ce privește egalitatea de gen, protejarea drepturilor femeilor în materie de sănătate sexuală și reproductivă și a drepturilor persoanelor LGBTQI*, precum și să instituie politici care să țină seama de toate formele de diversitate și să implementeze măsuri solide de combatere a discriminării.