Pięć powodów, dla których energooszczędne budynki są dobre dla ludzi i planety

Podczas gdy ceny energii w Europie gwałtownie rosną, ludzie mają trudności z opłaceniem rachunków. W rezultacie coraz więcej osób żyje w ubóstwie energetycznym, co oznacza, że mają trudności z ogrzaniem, chłodzeniem lub oświetleniem swoich domów. Eurodeputowany Zielonych/WSE, Ciarán Cuffe, prowadzi negocjacje w sprawie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) w Parlamencie Europejskim. W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego potrzebujemy energooszczędnych budynków dla cieplejszych domów i niższych rachunków.

Około 54 mln osób, czyli 11 % ludności UE, jest dotkniętych ubóstwem energetycznym, a liczby te rosną od początku kryzysu energetycznego. Rosnące czynsze i ceny domów jeszcze bardziej pogłębiają ten problem.

Tymczasem siedem na 10 budynków w Europie to budynki nieefektywne energetycznie.  Energia wycieka przez źle izolowane okna, drzwi, ściany i dachy. Ludzie i organizacje w Europie – gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i służby publiczne – wydają co miesiąc miliony na energię, która dosłownie ulatuje w powietrze i jest marnowana.

Nie można pozwolić, aby taka sytuacja trwała nadal. Nadszedł czas, aby zwiększyć efektywność energetyczną europejskich budynków i w ten sposób chronić ludzi przed ubóstwem energetycznym i obniżyć rachunki. Na szczęście obecnie UE negocjuje nowe prawo dotyczące renowacji naszych budynków. Nazywa się to dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).

Czym jest dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków? Nowe prawo UE dotyczące renowacji naszych budynków

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) to negocjowane nowe prawo UE, które obniży rachunki za energię i rozwiąże problem ubóstwa energetycznego. Jak? Poprzez uruchomienie planu działania na rzecz renowacji budynków w Europie. Ma on na celu osiągnięcie do 2050 r. wysokiej efektywności energetycznej i neutralności klimatycznej zasobów budowlanych UE.

Każdy kraj UE jest inny (po pierwsze, pogoda w Finlandii nie jest taka sama jak we Włoszech), więc będzie to elastyczny plan. Każdy kraj UE miałby za zadanie opracować lokalne priorytety renowacyjne, dostosowane do jego konkretnych potrzeb. Kraje UE będą mogły stosować również zwolnienia w ramach krajowych planów, dotyczące n.p. renowacji budynków zabytkowych, budynków sakralnych, małych budynków i domów wakacyjnych, a wymagania remontowe dotyczące budynków, które marnują najwięcej energii, będą wprowadzane stopniowo. Ich zadaniem będzie ochrona ludzi, w tym najemców, przed wysokimi rachunkami za energię.

Europa pełna nowo wyremontowanych, energooszczędnych budynków będzie wspaniała dla ludzi i dla planety. Co więcej, dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków stworzy setki tysięcy wysokiej jakości, lokalnych miejsc pracy i pomoże nam osiągnąć nasze cele klimatyczne.

Oto pięć powodów, dla których dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków jest korzystna dla ludzi i planety:

  1. Zajmie się podstawowymi przyczynami ubóstwa energetycznego

Dyrektywa stawia czoła problemowi ubóstwa energetycznego na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez renowację budynków, które w pierwszej kolejności marnują najwięcej energii. Po drugie, poprzez wprowadzenie środków finansowania, ochrony socjalnej i usług informacyjnych.

Planując rozpoczęcie renowacji od budynków, które marnują najwięcej energii (“budynki o najgorszej charakterystyce”), priorytetowo traktujemy osoby żyjące w ubóstwie energetycznym. Często w tego typu budynkach mieszkają najbiedniejsi, którzy są najbardziej dotknięci wysokimi rachunkami za energię. Dyrektywa wprowadzi wymogi dotyczące renowacji, a właściciele budynków będą musieli je spełnić w ustalonych terminach, aby zapewnić poprawę efektywności budynków, które marnują najwięcej energii. Dotyczy to prywatnych właścicieli, a także sektora publicznego (szpitali, szkół, urzędów i innych budynków).

Ochrona socjalna ochroni tych, których nie stać na remonty lub podwyżki czynszu. Zabezpieczenia socjalne w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków obejmują m. in. dopłaty do lub limity wysokości czynszu, priorytet dotacji na renowację oraz priorytet dla projektów, które zastąpią domowe systemy ogrzewania oparte na paliwach kopalnych (węgiel, gaz, ropa). Zakładają również uruchomienie tysięcy punktów kompleksowej obsługi, które zapewnią bezpłatne i bezstronne informacje i porady dotyczące renowacji i dostępu do finansowania.

Najemcy skorzystają z dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, ponieważ często płacą rachunki za energię, ale nie mają wpływu na wydajność energetyczną swoich domów. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wprowadza wymogi dotyczące renowacji i zapewnia wsparcie właścicielom, jednocześnie chroniąc lokatorów przed arbitralnymi podwyżkami czynszu lub eksmisjami.

Dowiedz się więcej o walce z ubóstwem energetycznym w Europie z podręcznika Zielonych/WSE poświęconego temu tematowi, opracowanego wspólnie z koalicją Prawo do energii (Right to Energy Coalition).

  1. Obniży rachunki za energię dla wszystkich

Remont wyraźnie pozytywnie wpływa na rachunki za energię. Im mniej energii zużyjemy, tym mniej zapłacimy, a budynki neutralne dla klimatu zużywają bardzo mało energii, bo są bardzo energooszczędne. Są dobrze izolowane i zasilane energią odnawialną, a także mogą magazynować energię na miejscu. Mogą nawet dostarczać energię do sieci, aby za opłatą mogli z niej korzystać inni ludzie.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków gwarantuje, że obywatele nie będą musieli sami ponosić kosztów finansowych renowacji. Ma jasne ramy finansowe, które kierują publiczne i prywatne pieniądze na renowacje. Ponadto, rządy będą mogły korzystać z wielu źródeł finansowania z UE, aby wspierać renowacje. Już teraz na projekty renowacyjne dostępne jest w Unii wsparcie finansowe, a jeszcze więcej środków zostanie zaktywizowanych na szczeblu krajowym i europejskim po wprowadzeniu proponowanych przez nas zmian .

Kraje UE będą mogły również zmniejszyć obciążenie właścicieli nieruchomości mieszkalnych, którzy mogliby skorzystać z dodatkowego czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. Mogą również przewidywać zwolnienia – na przykład, jeśli w danym miejscu i czasie nie ma wystarczającej liczby pracowników do przeprowadzenia renowacji.

  1. Stworzy setki tysięcy lokalnych miejsc pracy

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków będzie maszyną do produkcji wakatów dla UE. Miejsca pracy powstaną w budownictwie, renowacji i branży odnawialnych źródłach energii, ponieważ sektory publiczny i prywatny będą musiały inwestować. Zyskają na tym małe przedsiębiorstwa, a także cała gospodarka.

Budynki są najcenniejszym aktywem finansowym UE, wartym dziesiątki bilionów euro. Sektor budowlany zatrudnia 10% siły roboczej w UE. Ponad 95% firm to małe i średnie przedsiębiorstwa. Wyższe wskaźniki renowacji i wyższe standardy dla nowych budynków będą miały efekt mnożnikowy na zatrudnienie i wzrost gospodarczy we wszystkich branżach. 

  1. Zmniejszy emisję dwutlenku węgla

Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii w Europie i 36% emisji dwutlenku węgla.  Jeśli do 2050 r. wyremontujemy europejskie budynki, aby były wysoce energooszczędne i neutralne dla klimatu, możemy spodziewać się znacznego zmniejszenia zużycia energii. Zmniejszymy również emisję dwutlenku węgla, zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia celu neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

Co więcej, dyrektywa przyczyni się do poprawy warunków bytowych wewnątrz nowych i wyremontowanych budynków, poprawiając jakość powietrza, a zmniejszając poziom zanieczyszczenia i hałasu.

  1. Zapewni to właścicielom domów aktywną rolę w transformacji energetycznej

Właściciele domów mogą uwolnić się od wysokich rachunków za energię i zależności od paliw kopalnych, produkując własną energię odnawialną. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków umożliwi właścicielom domów kontrolowanie rachunków za energię poprzez produkcję energii odnawialnej (indywidualnie lub w ramach społeczności energetycznej) oraz jej inteligentne wykorzystanie. Umożliwi również przedsiębiorstwom i obywatelom dostosowanie zużycia energii poprzez magazynowanie i uwalnianie energii w odpowiednim czasie, co jest praktyką znaną jako “reagowanie na zapotrzebowanie”. Można to osiągnąć poprzez urządzenia instalowane w remontowanych budynkach, w tym systemy automatyki budynkowej i sterowania lub ładowarki pojazdów elektrycznych.

Bardziej nowoczesne i wydajne budynki z panelami słonecznymi, pompami ciepła lub innymi odnawialnymi źródłami energii pozwolą użytkownikom budynków czerpać korzyści z energii za darmo.