© lilly3
ca | en | fr | de | it | hu | sl | es | pl | cs | lt | ro | bg
NULL
Policy Paper |

Els nostres triomfs 2014-2019

ENERGIA RENOVABLE I CANVI CLIMÀTIC

El Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea (ALE) ha impulsat l’adopció de la legislació «d’energia neta per a tothom», que estableix la manera com la Unió Europea i els Estats membres aplicaran l’Acord de París sobre el canvi climàtic. Gràcies als nostres esforços, la posició del Parlament Europeu és molt més àmplia i ambiciosa que la dels governs nacionals.

El Grup dels Verds/ALE és el màxim promotor de l’energia renovable i l’eficiència energètica al Parlament Europeu. Un triomf dels Verds/ALE va ser aconseguir el compromís de la UE perquè un terç de tota l’energia provingui de recursos renovables el 2030. Davant l’oposició de les grans empreses energètiques, hem aconseguit que el dret dels ciutadans a consumir l’energia renovable que produeixen estigui consagrat en la legislació de la UE. Així mateix, hem aconseguit eliminar gradualment l’oli de palma com a biocombustible per al transport i continuarem lluitant per evitar la desforestació. D’altra banda, hem introduït en la legislació de la UE estratègies nacionals de renovació d’edificis i el concepte “edificis de consum d’energia gairebé nul” (NZEB) com a estàndard per a tots els edificis per al 2050.

Gràcies al Grup dels Verds/ALE, els consumidors europeus aviat disposaran d’una etiqueta que classifica les neveres, els televisors, les rentadores i altres aparells en una escala de la A a la G, segons la quantitat d’energia que consumeixen, i que facilitarà que els ciutadans puguin escollir de manera informada.

És essencial que les emissions del sector del transport es redueixin dràsticament si volem evitar una catàstrofe climàtica. Per això, Els Verds/ALE estan enfortint considerablement els estàndards de regulació d’emissions de CO2 per als nous vehicles pesats, fet que comportaria grans reduccions en les emissions de CO2 de camions i vehicles pesats per primera vegada a la UE.

Les dones de tot el món pateixen molt més el canvi climàtic. Per això, Els Verds/ALE garanteixen que el Parlament Europeu mantingui una posició més ferma a l’hora de reconèixer els efectes del canvi climàtic en funció del gènere. Gràcies als nostres esforços, el Parlament ha adoptat una definició de justícia climàtica que realment subratlla l’amenaça que suposa la crisi del canvi climàtic per als drets humans i el desenvolupament, i el fet que l’enorme i immediata càrrega que comporta el canvi climàtic per a alguns països ha de ser compartida per tothom. Així mateix, ens hem assegurat que el Parlament reconegui l’impacte del canvi climàtic en l’augment de les migracions i els desplaçaments.

 

MEDI AMBIENT

El Grup dels Verds/ALE ha promogut l’adopció de noves normatives sobre gestió de residus i economia circular. Hem aconseguit garantir que hi hagi més mesures per evitar generar residus, una recollida selectiva dels residus biològics, més reciclatge i menys abocadors. Gràcies als nostres esforços, la presència de substàncies tòxiques en productes i residus serà menor, fet que es traduirà en una recollida i una eliminació segures dels residus.

Després de les impactants revelacions i l’enorme indignació social que va generar l’escàndol Dieselgate, Els Verds/ALE van aconseguir que el Parlament Europeu establís una comissió d’investigació sobre aquest fet. Això va revelar el veritable abast de l’engany sobre les emissions en la indústria de l’automòbil, el devastador impacte sobre la qualitat de l’aire i la inactivitat dels Estats membres i la Comissió Europea a l’hora de fer complir la legislació vigent. Els nostres esforços han permès establir noves normes que donen a la Comissió el poder de controlar les autoritats nacionals, la qual cosa permet millorar la vigilància del mercat, organitzar procediments de retirada de productes a tota la UE i imposar sancions als fabricants fraudulents.

Gràcies als Verds/ALE, la lluita contra l’obsolescència programada figura en l’agenda política. En aquest sentit, hem proposat iniciatives per tal d’augmentar la vida útil dels productes en benefici de consumidors i empreses, els seus empleats i el medi ambient.

El plàstic envaeix els nostres rius i mars i contamina els nostres camps, amb conseqüències destructives i tòxiques per a la salut dels animals i de les persones. Per això, el Grup dels Verds/ALE encapçala la lluita contra la contaminació per plàstics. Hem estat els principals impulsors de la demanda del Parlament Europeu per reduir els residus plàstics i prohibir tota una gamma de productes de plàstic d’un sol ús, com les canyetes i els coberts fabricats amb aquest material. Arran de la nostra iniciativa, el Parlament Europeu ha exigit la prohibició del plàstic oxobiodegradable, que generalment es comercialitza com a material biodegradable, però que en realitat es fragmenta i es converteix en microplàstics.

 

ALIMENTACIÓ, AGRICULTURA I BENESTAR ANIMAL

El Grup dels Verds/ALE va dirigir la reforma de l’agricultura i l’etiquetatge ecològics, i no només va lluitar perquè aquest etiquetatge fos més clar, sinó també per una terra més sana i viva, una diversitat més gran de llavors i revisions més exhaustives de les importacions.

Hem fet nostra la crida de la Iniciativa Ciutadana Europea per la “prohibició del glifosat i la protecció de les persones i el medi ambient dels pesticides tòxics”. Els Verds/ALE han aconseguit crear un comitè especial sobre el procediment d’autorització de pesticides a la UE que valorarà de manera crítica quins productes es poden vendre al mercat europeu.

Després de saber-se que diversos estudis finançats pel sector havien estat la base de les decisions preses per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, vam portar aquesta organització davant els tribunals per no oferir un accés públic i transparent als estudis científics en els quals havien basat la seva proposta per tornar a autoritzar el glifosat.

Gràcies a la nostra protesta, l’ús del glifosat només s’ha autoritzat per cinc anys més, en comptes de quinze. És un primer gran pas per deixar d’utilitzar aquest perillós herbicida tòxic.

Tenint en compte la funció primordial que fan les abelles en la pol·linització dels nostres subministraments d’aliments i en el creixement de l’ecosistema, i a causa de la ràpida reducció de les seves poblacions, Els Verds/ALE han encapçalat una lluita per protegir-les i salvar-les. En col·laboració amb apicultors i grups de defensa del medi ambient, hem aconseguit prohibir gairebé totalment els pesticides que maten les abelles (els neonicotinoides).

Els Verds/ALE han lluitat activament per establir uns criteris adequats sobre la regulació dels disruptors endocrins, substàncies que, a banda de danyar el nostre sistema hormonal, poden causar diversos tipus de càncer, defectes de naixement i altres trastorns del desenvolupament.

Davant la preocupant amenaça de la resistència antimicrobiana, Els Verds/ALE fa més d’una dècada que treballen amb veterinaris, ambientalistes i grups de defensa del benestar animal contra l’ús excessiu d’antibiòtics, sobretot en els sistemes d’agricultura industrial. Vam aconseguir una majoria parlamentària per prohibir l’ús sistemàtic d’antibiòtics en l’alimentació animal i al mateix temps millorar la utilització de determinats medicaments veterinaris.

Per tal de protegir el futur dels recursos pesquers internacionals i de les comunitats de tot el món que depenen de la pesca per alimentar-se, Els Verds/ALE han lluitat per garantir que totes les embarcacions de la UE hagin de complir les normatives de la Unió quan pesquin a qualsevol lloc del món.

Els Verds/ALE han dirigit amb èxit la lluita al Parlament Europeu contra l’autorització de nous organismes modificats genèticament (OMG). Gràcies a les nostres pressions, la Comissió Europea no ha autoritzat dues noves varietats d’OMG potencialment perilloses. Els Verds/ALE han treballat per garantir que tots els productes derivats de la foca estiguin prohibits al mercat europeu.

Els Verds/ALE han recolzat plenament la Iniciativa Ciutadana Europea en matèria de transport animal i han lluitat per a la creació d’una comissió d’investigació sobre aquesta qüestió. Ara hem portat el Parlament Europeu davant dels tribunals per haver-se negat fins i tot a prendre en consideració l’establiment d’aquesta comissió.

L’explotació industrial de pollastres no només incompleix tots els principis del benestar animal, sinó que també genera enormes riscos per a la salut dels consumidors europeus. Per això, Els Verds/ALE han exigit una resolució del Parlament Europeu que censuri l’explotació intensiva de pollastres.

 

TRANSPORT

En els propers anys, la Comissió Europea invertirà 140 milions d’euros més en connexions ferroviàries transfrontereres a nivell regional que facilitaran la vida de les comunitats frontereres, gràcies als esforços del Grup dels Verds/ALE.

Arrel d’una iniciativa dels eurodiputats del Grup dels Verds/ALE, el Parlament Europeu ha rebutjat l’intent de la Comissió de rebaixar les condicions laborals i els drets socials dels treballadors del sector del transport per carretera.

Durant anys, Els Verds/ALE han exigit que es posi fi a l’innecessari canvi d’horari estacional, que provoca tantes molèsties, com la manca de son i els riscos per la seguretat a la carretera. Finalment, aquesta crida va ser escoltada per la Comissió l’any 2018 quan, després d’una consulta pública, va proposar la derogació de la Directiva i la finalització del canvi d’horari.

A causa de la urgent necessitat de reduir les emissions del sector del transport, hem aconseguit que s’apliqui un sistema de peatge a tota la UE per a camions, autobusos i furgonetes, en compliment del principi de “qui contamina, paga”, sobre les emissions de CO2 i els costos de construcció de carreteres.

Els Verds/ALE han lluitat per augmentar els drets dels usuaris del ferrocarril, com el dret de portar bicicletes als trens, més drets de compensació en cas retard i plens drets encara que es viatgi amb diferents companyies ferroviàries.

Les startups tenen una funció clau pel que fa a les futures solucions de mobilitat sostenible i de baixes emissions. Per això, Els Verds/ALE han organitzant, juntament amb la Comissió Europea i el Parlament, del Premi Europeu per a startups de mobilitat.

 

OCUPACIÓ I ASSUMPTES SOCIALS

Ocupació i trasllat de treballadors: Els Verds/ALE han lluitat per l’equanimitat i per unes millors condicions laborals a tota la UE. Hem aconseguit que aquells treballadors que prestin servei a un Estat membre que no sigui el seu país d’origen no només es beneficiïn del salari mínim, sinó també dels mateixos nivells salarials dels país de destí.

Transició y ocupació verda: creiem que la Unió Europea hauria de mostrar-se solidària vers les persones que perden la feina, sobretot en aquelles regions o sectors econòmics més afectats. Per això, el Verds hem posat en marxa un Fons Europeu per a la Transició, amb l’objectiu d’ajudar els sectors i les regions a crear feines sostenibles en el futur. Pel que fa a la conciliació entre la vida laboral i familiar, hem aconseguit el suport parlamentari per millorar en matèria d’igualtat de gènere. Gràcies a les iniciatives dels eurodiputats del Grup dels Verds/ALE, actualment el Parlament negocia els drets de permisos parentals no transferibles per a ambdós progenitors, baixes de paternitat i maternitat ben remunerades i permisos per als cuidadors.

La salut dels treballadors: per protegir els treballadors dels carcinògens, Els Verds/ALE han proposat i han aconseguit que el dièsel sigui considerat una substància carcinògena per als treballadors. Hem aconseguit que es limiti l’exposició dels treballadors als gasos d’escapament del dièsel al lloc de treball i que es protegeixi la seva salut. Aquestes mesures ajudaran a protegir la salut de com a mínim quatre milions de treballadors i poden salvar fins a 100.000 vides en els propers 50 anys.

Els Verds/ALE han estat els responsables de l’establiment d’un Cos de Solidaritat Europeu que ofereix als joves l’oportunitat de participar en feines i projectes de voluntariat arreu d’Europa, alhora que s’enforteix la solidaritat a Europa.

 

JUSTÍCIA FISCAL I CONTROL PRESSUPOSTARI

Els Verds/ALE han fet possible que la UE adopti una postura molt més ferma contra el blanqueig de capitals i que dugui a terme uns controls més estrictes dels fluxos financers, mitjançant l’adopció de la Directiva contra el blanqueig de capitals.

La nostra funció ha estat clau per a la creació de comissions especials del Parlament sobre els Papers de Luxemburg i els Papers de Panamà. Les comissions especials van investigar els escàndols, que van provocar una enorme protesta pública, i van ajudar a avançar en la lluita contra l’evasió fiscal i el blanqueig de capitals.

Després de la publicació d’un informe condemnatori del Grup dels Verds/ALE que detallava com IKEA va eludir 1.000 milions d’euros a través de diversos sistemes d’evasió fiscal, la Comissió Europea va iniciar una investigació en profunditat sobre els règims fiscals de l’empresa.

Els Verds/ALE hem estat el grup més actiu en la lluita contra el frau i la protecció dels interessos financers de la Unió. Hem aconseguit que el Parlament Europeu recolzi diverses propostes específiques per tal de reforçar els controls i aturar el frau en les despeses dels fons públics.

Els Verds/ALE hem estat clau en la lluita contra l’evasió fiscal a través de la col·laboració transfronterera en matèria d’impostos. Hem aconseguit que els assessors fiscals tinguin l’obligació de fer públics els plans d’optimització fiscal transfronterers que apliquin.

 

ECONOMIA, FINANCES I INVERSIÓ

Gràcies al Grup dels Verds/ALE, per primer cop el Parlament Europeu ha adoptat una posició a favor d’unes finances verdes i sostenibles.

També gràcies a la nostra tasca, ara cal que els fons de pensions tinguin en compte els riscos climàtics en les seves decisions d’inversió.

Els Verds/ALE han establert uns criteris per tal de garantir que el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques se centri molt més en les infraestructures i projectes verds relacionats amb el canvi climàtic.

Combatre l’austeritat: Els Verds/ALE han exigit l’establiment d’un Grup de Treball sobre Assistència Financera a Grècia del Parlament Europeu, que estudia en profunditat els devastadors efectes dels programes d’austeritat en aquest país tan perjudicat per la crisi.

Els Verds/ALE han aconseguit garantir que els bancs ja no puguin comercialitzar de manera fraudulenta els seus bons a petits inversors ocultant els riscos d’aquests productes financers. És un pas important per evitar les dificultats provocades per les resolucions bancàries, com va passar a Itàlia i a Espanya.

 

CULTURA

Els Verds/ALE han aconseguit que la UE incrementi les inversions en els sectors culturals i creatius a través del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques i el Programa Europa Creativa.

Hem liderat la defensa dels drets lingüístics i fonamentals de les minories.

Gràcies a la nostra iniciativa, la UE ha establert un nou conjunt de programes per a la diplomàcia cultural i la col·laboració en matèria de cultura en la seva política exterior.

 

VALORS DE LA UE I ESTAT DE DRET

Mentre altres han optat per fer els ulls grossos davant la corrupció, l’abús de poder i el desgast de l’estat de dret a Hongria, el Grup dels Verds/ALE ha estat el responsable que el Parlament Europeu hagi respost amb fermesa a les polítiques antidemocràtiques i autoritàries de Viktor Orbán. Gràcies a les nostres iniciatives, el Parlament Europeu ha pres la mesura sense precedents de sol·licitar l’activació de l’Article 7 del Tractat de Lisboa per la violació dels drets fonamentals i de l’estat de dret a Hongria.

Els Verds/ALE lideren la lluita per la defensa de l’estat de dret, la independència del poder judicial i els valors democràtics a la UE. Hem iniciat un seguit de missions d’investigació als Estats membres, així com diversos debats plenaris per tal d’estudiar la situació de la corrupció i la seguretat dels periodistes a Malta i Eslovàquia, després dels tràgics assassinats dels periodistes d’investigació Daphne Caruana Galicia i Jan Kuciak. Per iniciativa dels Verds/ALE, el Parlament Europeu va decidir crear un premi de periodisme d’investigació que s’anomenarà “Premi Daphne Caruana Galicia”, arran de l’assassinat de la periodista maltesa.

Davant les manifestacions massives contra la corrupció i els preocupants atacs a la independència del poder judicial a Romania, Els Verds/ALE van iniciar un debat plenari sobre la situació en aquest país que va permetre adoptar una resolució sobre l’estat de dret a Romania. El Parlament Europeu va prendre una postura clara a favor de l’estat de dret, en contra de la corrupció i la violència policial i en defensa de les organitzacions independents de la societat civil.

Els Verds/ALE han aconseguit que es creï un projecte pilot per finançar el periodisme d’investigació (dotat amb 500.000 euros en subvencions) i que s’estableixi un sistema de suport per als periodistes d’investigació.

Els Verds/ALE han aconseguit que es garanteixi que els fons de la UE siguin compatibles amb el respecte als drets fonamentals i als principis reconeguts a la Carta de Drets Fonamentals, així com la participació de la societat civil i dels socis mediambientals i socials en l’establiment i execució dels Fons Estructurals i d’Inversió europeus.

Avui, les ONG són una part important de qualsevol democràcia viva. Per això, Els Verds/ALE van oposar-se a una reforma que volia limitar el suport financer només a les ONG que promoguessin les polítiques oficials de la Unió Europea. Hem lluitat contra les pressions dels conservadors al Parlament Europeu per defensar amb èxit els interessos de les ONG i per contribuir a garantir una societat civil diversa.

 

POLÍTICA HONESTA I EMPRESES HONESTES

Els Verds/ALE fa molt temps que lluiten per millorar la integritat i la transparència de les institucions de la UE i han aconseguit canvis en la normativa interna del Parlament. Gràcies als Verds/ALE, ara els eurodiputats estan obligats a ser transparents respecte als grups de pressió amb els que es reuneixen quan redacten projectes de legislació. És un pas molt important cap a una Europa més transparent i democràtica, on el ciutadans gaudeixin del dret de saber qui influeix en les lleis i de controlar si la legislació s’elabora tenint en compte l’interès general i no es veu excessivament influïda per interessos particulars.

Gràcies a un informe dels Verds/ALE, es va modificar la normativa del Parlament Europeu, de manera que es prohibeix totalment la presència a la institució de representants de grups de pressió com Monsanto, que no vol comparèixer davant les comissions parlamentàries. Ara s’exigeix als eurodiputats que només es reuneixin amb grups de pressió registrats. Així mateix, reclamem una normativa més estricta sobre les declaracions d’activitats externes remunerades que duguin a terme els eurodiputats per tal que hi hagi més transparència respecte aquestes activitats i qualsevol possible conflicte d’interès.

Els Verds/ALE volen ser pioners en transparència i responsabilitat. Per això, som l’únic grup que compta amb normes estrictes sobre la utilització, per part dels nostres eurodiputats, de les dietes per a despeses generals, una dotació econòmica que reben tots els diputats del Parlament Europeu per tal de cobrir les depeses relacionades amb la seva feina.

Els Verds/ALE també són els responsables de la millora de les normes ètiques de la Comissió Europea que impedeixen el nomenament de comissaris amb conflictes d’interessos per llaços familiars i que estableixen que els comissaris i la persona que ocupi la presidència de la Comissió hagin d’esperar dos i tres anys, respectivament, abans de poder ocupar nous càrrecs en grups de pressió.

Gràcies a nosaltres, el Parlament Europeu també va iniciar una investigació en motiu del nomenament per la via ràpida amb motivacions polítiques de la Secretaria General de la Comissió Europea.

Els Verds/ALE també han impulsat l’actual proposta de la Comissió per a crear una directiva de protecció dels denunciants a tota la UE, amb l’objectiu de protegir aquelles persones que vulguin denunciar pràctiques il·legals i fraudulentes al lloc de treball, tant al sector públic com al sector privat, sense por de les represàlies.

 

PROTECCIÓ DE LA PRIVACITAT I LES DADES PERSONALS

Els Verds/ALE han tingut un paper destacat en la protecció dels drets de les persones a la privacitat mitjançant l’adopció del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que garanteix una millor protecció davant la vigilància online i offline dels ciutadans i consumidors. Des del Japó fins a Califòrnia, el RGPD serveix com a model global per a elaborar lleis de protecció de dades.

Els Verds/ALE han tingut una enorme influència en la posició del Parlament Europeu sobre la reforma de la privacitat electrònica, que protegeix les nostres comunicacions electròniques i els nostres dispositius mòbils. Hem aconseguit establir una configuració obligatòria de privacitat predeterminada en els navegadors i telèfons intel·ligents, així com una gran protecció per evitar el rastrejament a internet per part dels anunciats. També hem aconseguit l’obligatorietat del xifrat d’extrem a extrem i la prohibició de les portes del darrere per a la vigilància dels governs.

La tasca dels Verds/ALE va permetre garantir que el Tribunal de Justícia europeu analitzés en profunditat l’acord sobre la transferència de dades del registre de noms dels passatgers (PNR) amb el Canadà abans de ser ratificat. El Tribunal va confirmar la nostra valoració que la vigilància massiva de tots els passatgers és il·legal. Això ha permès que s’examinin els altres acords sobre el PNR i la corresponent directiva de la UE, així que és probable que no continuïn vigents.

 

ASIL I MIGRACIÓ

Reforma del sistema de Dublín: Els Verds/ALE van ser els primers en exigir un sistema europeu d’asil basat en la solidaritat i la responsabilitat compartida. Vam liderar la lluita i vam aconseguir suport per abolir el criteri de “primer país d’entrada” i el vam substituir per un mecanisme de redistribució permanent i automàtica.

Els Verds/ALE van reunir una àmplia majoria al Parlament Europeu per apel·lar els Estats membres a complir els seus compromisos per reubicar als seus territoris 160.000 refugiats procedents de Grècia i Itàlia.

En diversos Estats membres de la UE, les iniciatives de les ONG, els alcaldes i la societat civil que pretenen ajudar els refugiats que corren més perill s’enfronten al rebuig dels governs o fins i tot a sancions penals. Gràcies al Grup dels Verds/ALE, el Parlament Europeu va adoptar una ferma postura contra la criminalització d’aquelles persones que ofereixen ajut humanitari als refugiats. Lluitem per recolzar les seves accions, no per criminalitzar-les.

 

ELS DRETS DE LES DONES

La iniciativa dels Verds/ALE perquè el Parlament Europeu aprovés una resolució per combatre l’assetjament sexual a les institucions europees, així com les nostres pressions constants en aquesta direcció, han permès que les institucions adoptin plans de tolerància zero per tal de lluitar contra aquest tipus d’assetjament i prevenir-lo.

Els Verds/ALE han estat al costat de les dones poloneses a l’hora de combatre una llei que imposava fortes limitacions a l’accés a un avortament segur. El grup va treballar amb activistes poloneses sobre el terreny, les va convidar al Parlament Europeu i les va ajudar a captar l’atenció dels mitjans a tota Europa.

Els Verds/ALE han recolzat activament les dones d’El Salvador en la seva lluita per modificar el codi penal, que prohibeix totalment l’avortament al país, i han aconseguit posar en llibertat les dones que havien estat condemnades a 30 anys de presó per patir avortaments naturals.

 

COMERÇ I DESENVOLUPAMENT

Els Verds/ALE han creat una coalició al Parlament Europeu contrària al mecanisme per resoldre les disputes entre inversors i estats (ISDS) en els acords de lliure comerç. Els mecanismes ISDS, que es van fer famosos com a conseqüència del fallit Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP), són tribunals privats que bàsicament afavoreixen les grans corporacions en contra dels estats que pretenen regular-les.

Minerals conflictius: gràcies al Grup dels Verds/ALE, per primer cop a Europa les empreses que participen en l’extracció i la comercialització de minerals estan obligades a comprovar si la seva cadena de subministrament té alguna relació amb els conflictes armats i l’abús dels drets humans.

Els Verds/ALE han aconseguit reunir una àmplia majoria al Parlament Europeu que reclama controls estrictes de les exportacions de sistemes de cibervigilància als països que violen els drets humans.

Gràcies al Grup dels Verds/ALE, el Parlament negociarà l’aplicació de criteris obligatoris en les normatives laborals i mediambientals en els tractats comercials de la UE, facilitant així el camí per a establir un instrument vinculant de l’ONU en matèria d’empreses i drets humans.

 

RELACIONS EXTERIORS, DRETS HUMANS, PAU, SEGURETAT I DEFENSA

Arrel d’una iniciativa del Grup dels Verds/ALE, el Parlament Europeu va exigir un tractat internacional per prohibir els robots assassins, també coneguts com a «sistemes d’armes autònomes letals», i va sol·licitar que no s’invertissin diners del Fons de Defensa europeu en la investigació i el desenvolupament de robots assassins.

Mitjançant un informe redactat per eurodiputats dels Verds/ALE, el Parlament Europeu va exigir un control molt més estricte de l’exportació d’armes, així com la prohibició de comercialitzar armes en aquells països que incompleixin la legislació internacional en matèria humanitària i de drets humans.

Els Verds/ALE van presentar aquesta reclamació davant la màxima representant, Federica Mogherini, i als Estats membres de la UE per tal d’exigir la prohibició del comerç d’armes amb l’Aràbia Saudita pels crims comesos a la guerra del Iemen.

 

Consulteu també els nostres TRIOMFS en les anteriors legislatures (en anglès)

Recommended

Position Paper
Photo by Jacek Dylag on Unsplash
Photo by Jacek Dylag on Unsplash
Press release
EUleaks
EUleaks
27.09.2016

Please share