© lilly3
lt | en | fr | de | it | hu | sl | es | ca | pl | cs | ro | bg
NULL
Policy Paper |

Mūsų pasiekimai 2014–2019 m.

ATSINAUJINANTI ENERGIJA IR KLIMATO KAITA

Žaliųjų / ELA frakcija buvo ir yra varomoji jėga priimant „švarios energijos visiems“ reglamentuojančius teisės aktus, nusakančius, kaip ES ir valstybės narės įgyvendins Paryžiaus klimato susitarimą. Dėl mūsų įdėtų pastangų Europos Parlamento pozicija tapo daug didesnio masto ir ambicingesnė nei turima nacionalinių vyriausybių.

Žaliųjų / ELA frakcija yra aršiausia atsinaujinančios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo propaguotoja Europos Parlamente. Žaliųjų pasiekimas yra tas, kad iki 2030 m. ES įsipareigojo trečdalį visos energijos gauti iš atsinaujinančių šaltinių. Mums pavyko įstatymiškai įtvirtinti piliečių teisę vartoti atsinaujinančią energiją, kurią jie patys gamina, nors didžiosios energetikos įmonės tam priešinosi. Taip pat pasiekėme palmių aliejaus, kaip biokuro, naudojimo transporto srityje palaipsninį atsisakymą ir tęsime kovą prieš miškų naikinimą. Be to, į ES teisės aktus įdiegėme nacionalines pastatų atnaujinimo strategijas ir beveik nulinės energijos pastatų (BNEP) reikalavimą, pasiektiną iki 2050 m. ir taikytiną visiems pastatams.

Žaliųjų / ELA frakcijos dėka Europos vartotojai netrukus turės supaprastintą A–G skalės energinio naudingumo ženklą ant šaldytuvų, televizorių, skalbimo mašinų ir kitų prietaisų, todėl asmenims bus lengviau priimti tinkamai pasvertus sprendimus.

Labai svarbu, kad transporto srities išmetamų teršalų kiekis būtų ryškiai sumažintas, jei norime išvengti klimato katastrofos. Štai kodėl Žaliųjų / ELA frakcija iš esmės griežtina naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartų reglamentą, kad pirmą kartą visoje ES smarkiai sumažėtų sunkvežimių ir sunkiasvorių krovininių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis.

Klimato kaita dar nepalankiau paveikė moteris, gyvenančias visame pasaulyje, todėl Žaliųjų / ELA frakcija užtikrino, kad Europos Parlamentas priimtų tvirtą poziciją ir pripažintų klimato kaitos padarinius skirtingoms lytims. Mūsų dėka Parlamentas priėmė klimato teisingumo apibrėžimą, iš tikrųjų pabrėžiantį grėsmę, kurią klimato krizė kelia žmogaus teisėms ir vystymuisi, ir kad visi privalo dalintis tiesiogine didžiule našta, kurią klimato kaita kelia kai kurioms šalims. Taip pat pasirūpinome, kad Parlamentas pripažintų klimato kaitos vaidmenį skatinant migraciją ir perkėlimą.

 

APLINKA

Žaliųjų / ELA frakcija buvo pagrindinė jėga priimant naujas atliekų tvarkymo ir žiedinės ekonomikos taisykles. Mums pavyko užtikrinti, kad būtų stipresnė atliekų prevencija, atskirai vykdomas biologinių atliekų surinkimas bei intensyvesnis jų perdirbimas ir sąvartynų mažėjimas. Mūsų dėka gaminiuose ir atliekose sumažės toksinių medžiagų, o tai leis saugiai surinkti ir šalinti atliekas.

Po šokiruojančių naujienų ir masinio visuomenės pasipiktinimo dėl Dyzelgeito skandalo Žaliųjų / ELA frakcija pasirūpino, kad Europos Parlamentas įsteigtų specialų Dyzelgeito skandalo tyrimo komitetą. Šis atskleidė tikrąjį išmetamųjų teršalų kiekio apgaulės mastą visoje automobilių pramonėje, pragaištingą poveikį oro kokybei ir valstybių narių bei Komisijos neveiklumą įgyvendinant galiojančius teisės aktus. Dėl mūsų pastangų buvo nustatytos naujos taisyklės, suteikiančios Komisijai įgaliojimus stebėti nacionalines institucijas, ir tai leido pagerinti rinkos stebėjimą, organizuoti visoje ES taikomas atšaukimo procedūras bei taikyti nuobaudas nesąžiningiems gamintojams.

Žaliųjų / ELA frakcijos dėka kova su suplanuotu nusidėvėjimu yra įtraukta į politinę darbotvarkę, ir mes pasiūlėme iniciatyvų, skirtų pratęsti gaminių naudojimo laiką vartotojų ir įmonių, jų darbuotojų bei aplinkos labui.

Plastikas užkemša mūsų upes, jūras ir šiukšlina mūsų žemes bei tuo sukelia niokojančius ir pragaištingus padarinius gyvūnų ir žmonių sveikatai. Štai kodėl Žaliųjų / ELA frakcija yra kovos su plastiko tarša priešakyje. Mes buvome Europos Parlamento reikalavimo sumažinti plastiko atliekų kiekį ir uždrausti daugybę vienkartinių plastikinių gaminių, įskaitant šiaudelius ir stalo įrankius, varomoji jėga. Po mūsų iniciatyvos Parlamentas paragino uždrausti aerobiškai skaidų plastiką, kuris dažnai parduodamas kaip biologiškai skaidus, tačiau iš tikrųjų sutrupa ir virsta mikroplastiku.

 

MAISTAS, ŽEMĖS ŪKIS IR GYVŪNŲ GEROVĖ

Žaliųjų / ELA frakcija vadovavo ekologinio ūkininkavimo ir ženklinimo reformai bei kovojo ne tik už aiškesnį ženklinimą, bet ir už sveikesnę, gyvesnę dirvą, didesnę sėklų įvairovę ir nuodugnesnį importo patikrinimą.

Atsižvelgėme į Europos piliečių iniciatyvos raginimą „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones bei aplinką nuo toksiškų pesticidų“. Žaliųjų / ELA frakcijai pavyko įsteigti specialų ES pesticidų leidimų išdavimo tvarkos komitetą, kuris kritiškai įvertina, kuriuos produktus leidžiama parduoti ES rinkoje.

Paaiškėjus, kad Europos maisto saugos tarnybos priimtų sprendimų pagrindu buvo pramonės finansuojami tyrimai, padavėme juos į teismą, nes nesuteikė skaidrios ir viešos prieigos susipažinti su moksliniais tyrimais, kuriais jie remia pakartotinį leidimo išdavimo naudoti glifosatą pasiūlymą.

Mūsų protesto dėka glifosato naudojimas buvo atnaujintas tik penkiems, o ne penkiolikai metų. Tai pirmas galingas žingsnis siekiant nutraukti šio pavojingo toksiško herbicido naudojimą.

Atsižvelgdama į nepaprastai svarbų vaidmenį, kurį bitės atlieka apdulkindamos augalus – mūsų maisto šaltinį ir platesnę ekosistemą – bei sparčiai mažėjančias jų populiacijas, Žaliųjų / ELA frakcija vadovavo kovai už bičių apsaugą ir išsaugojimą. Dirbdami su bitininkais ir aplinkosaugos grupėmis pasiekėme beveik visišką bites naikinančių pesticidų (neonikotinoidų) uždraudimą.

Žaliųjų / ELA frakcija aktyviai kovojo dėl tinkamų kriterijų nustatymo, reglamentuojančių endokrininę sistemą ardančias medžiagas, kurios gali sukelti vėžį, apsigimimus ir kitus vystymosi sutrikimus, taip pat pakenkti mūsų hormonų sistemoms.

Atsižvelgdama į nerimą keliančią atsparumo antimikrobinėms medžiagoms grėsmę, Žaliųjų / ELA frakcija jau daugiau nei dešimtmetį dirba su veterinarais, aplinkosaugininkais ir gyvūnų gerovės grupėmis, kovodama su pernelyg dideliu antibiotikų naudojimu, ypač gamyklinėse ūkininkavimo sistemose. Laimėjome Parlamento daugumos palaikymą uždrausti gyvūnų pašaruose kas kartą naudoti antibiotikus ir pagerinti tam tikrų vaistų naudojimą veterinarinėje medicinoje.

Siekdama apsaugoti tarptautinių žuvų išteklių ir tų bendruomenių, kurios bet kuriose pasaulio dalyse priklauso nuo sužvejojamo maisto, ateitį, Žaliųjų / ELA frakcija užtikrino, kad visi ES laivai žvejodami kitur pasaulyje turės laikytis ES taisyklių.

Žaliųjų / ELA frakcija sėkmingai vadovavo Europos Parlamento kovai prieš naujų GMO leidimų išdavimą. Dėl mūsų spaudimo Komisija nesuteikė leidimo dviem naujoms ir potencialiai pavojingoms GMO veislėms. Žaliųjų / ELA frakcija užtikrino, kad visi produktai iš ruonių būtų uždrausti ES rinkoje.

Žaliųjų / ELA frakcija visiškai palaikė Europos piliečių iniciatyvą dėl gyvūnų pervežimo ir reikalavo, kad šiuo klausimu būtų sudarytas tyrimo komitetas. Dabar mes paduodame Europos Parlamentą į teismą dėl atsisakymo bent apsvarstyti tyrimo komiteto steigimą.

Pramoninis vištų auginimas ne tik pažeidžia visus gyvūnų gerovės principus, bet ir kelia didžiulį pavojų Europos vartotojų sveikatai. Štai kodėl Žaliųjų / ELA frakcija primygtinai reikalavo Europos Parlamento rezoliucijos, kritikuojančios fabrikinį vištų auginimą.

 

TRANSPORTAS

Žaliųjų / ELA EP narių pastangomis per ateinančius kelerius metus Europos Komisija investuos papildomus 140 milijonų eurų į regionines tarpvalstybines traukinių jungtis, tuo palengvindama kaimyninių pasienio bendruomenių gyvenimą.

Žaliųjų / ELA EP narių iniciatyva Europos Parlamentas atmetė Komisijos bandymą apriboti kelių transporto srities darbuotojų darbo sąlygas ir socialines teises.

Žaliųjų / ELA frakcija jau kelerius metus ragina nutraukti bereikalingą sezoninį laiko keitimą, kuris sukelia daug nepatogumų, pavyzdžiui, miego trūkumą ir kelia pavojų kelių eismo saugumui. Šį raginimą Komisija pagaliau išgirdo 2018 m., kai po viešų konsultacijų pasiūlė panaikinti direktyvą ir nutraukti sezoninį laikrodžių sukimą.

Kadangi reikia skubiai sumažinti transporto sektoriaus išmetamų teršalų kiekį, visoje ES nustatėme sunkvežimių, autobusų ir furgonų rinkliavą, kuri užtikrins principą „teršėjas moka“ dėl CO2 išmetimo ir kelių tiesimo išlaidų.

Žaliųjų / ELA frakcija kovojo ir iškovojo didesnes geležinkelių keleivių teises, įskaitant teisę vežtis traukiniais dviračius, didesnę teisę gauti kompensaciją, kai traukiniai vėluoja, ir visas teises į tai net keliaujant su keliais geležinkelių paslaugų teikėjais.

Pradedančioms įmonėms tenka pagrindinis vaidmuo kuriant tvarius, mažai teršiančius ateities mobilumo sprendimus. Štai kodėl Žaliųjų / ELA frakcija veikė kartu su Europos Komisija ir Parlamentu kaip Europos prizo už mobilumo startuolį bendraorganizatoriai.

 

UŽIMTUMO IR SOCIALINIAI KLAUSIMAI

Užimtumas / darbuotojų komandiravimas: Žaliųjų / ELA frakcija skatina sąžiningumą ir aukštesnius darbo standartus visoje ES. Mes užtikrinome, kad darbuotojai, teikiantys paslaugas kitoje valstybėje narėje nei jų kilmės šalis, turėtų naudos ne tik dėl minimalaus atlyginimo, bet ir dėl vietinių atlyginimų lygių.

Pereinamojo laikotarpio / žaliosios darbo vietos: manome, kad Europos Sąjunga turėtų solidarizuotis su žmonėmis, netenkančiais darbo, ypač ten, kur tam tikri regionai ar ekonomikos sektoriai nukenčia ypatingai sunkiai. Štai kodėl Žalieji inicijavo Europos pereinamojo laikotarpio fondą, kuris turėtų padėti sektoriams ir regionams kurti tvarias darbo vietas ateičiai. Dėl darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros mums pavyko laimėti Parlamento paramą, kad būtų padaryta didelė pažanga siekiant lyčių lygybės. Žaliųjų / ELA EP narių pastangomis Parlamentas šiuo metu derasi dėl neperleidžiamų abiejų tėvų vaiko priežiūros atostogų, gerai apmokamų tėvystės atostogų ir globėjų atostogų.

Darbuotojų sveikata: siekdama apsaugoti darbuotojus nuo kancerogenų, Žaliųjų / ELA frakcija pasiūlė ir pasiekė, kad dyzelinas būtų klasifikuojamas kaip kancerogeninė medžiaga darbuotojams. Užtikrinome, kad darbo vietoje prie darbuotojų dyzelino išmetamų dujų kiekis būtų ribojamas ir darbuotojų sveikata būtų apsaugota. Tai padės per ateinančius 50 metų pagerinti mažiausiai 4 milijonų darbuotojų apsaugą ir išgelbėti iki 100 000 gyvybių.

Žaliųjų / ELA frakcija buvo atsakinga už Europos solidarumo korpuso sukūrimą, suteikiantį jaunimui galimybę dalyvauti savanoriškame darbe ir projektuose visoje ES, kartu stiprinant solidarumą Europoje.

 

MOKESČIŲ TEISINGUMAS IR BIUDŽETO KONTROLĖ

Žaliųjų / ELA frakcija, pritaikant Kovos su pinigų plovimu direktyvą, buvo ir yra varomoji jėga, siekianti kur kas griežtesnės ES pozicijos prieš pinigų plovimą ir už griežtesnę finansinių srautų kontrolę.

Mes suvaidinome pagrindinį vaidmenį kuriant Europos Parlamento specialiuosius komitetus, skirtus Lux Leaks ir Panamos dokumentų klausimais. Specialieji komitetai tyrė skandalus, kurie sulaukė didžiulio visuomenės pasipiktinimo ir padėjo paskatinti pažangą kovojant su mokesčių slėpimu ir pinigų plovimu.

Po to, kai Žaliųjų / ELA frakcija paskelbė slegiantį pranešimą apie tai, kaip IKEA išvengė iki 1 milijardo eurų mokesčių per įvairias mokesčių mokėjimo schemas, ES Komisija pradėjo nuodugnų tyrimą apie bendrovės susitarimus dėl mokesčių.

Žalieji / ELA buvo aktyviausia frakcija, kovojanti su sukčiavimu ir ginanti Sąjungos finansinius interesus. Mums pavyko užtikrinti, kad Europos Parlamentas pritartų keletui konkrečių pasiūlymų, kaip stiprinti kontrolę ir sustabdyti sukčiavimą naudojant viešąsias lėšas.

Žaliųjų / ELA frakcija buvo labai svarbi kovojant su mokesčių vengimu, bendradarbiaujanti tarpvalstybiniu mastu mokesčių srityje. Mes sukūrėme prievolę mokesčių konsultantams skelbti visas jų naudojamas tarpvalstybines mokesčių optimizavimo schemas.

 

EKONOMIKA, FINANSAI IR INVESTICIJOS

Žaliųjų / ELA frakcijos dėka Europos Parlamentas pirmą kartą pradėjo laikytis Žaliosios tvarių finansų pozicijos.

Dėl Žaliųjų / ELA frakcijos pastangų dabar pensijų fondai, priimantys sprendimus dėl investavimo, turi atsižvelgti ir į klimato keliamą riziką.

Žaliųjų / ELA frakcijai pavyko nustatyti kriterijus, kurie užtikrintų, kad Europos strateginių investicijų fondas būtų daug labiau orientuotas į žaliąją infrastruktūrą ir su klimato kaita susijusius projektus.

Kova su griežtu taupymu: Žalieji / ELA sėkmingai paragino įsteigti Europos Parlamento finansinės pagalbos darbo grupę Graikijai, kuri kritiškai nagrinėtų niokojančius griežto taupymo programų padarinius krizėje įstrigusioje šalyje.

Žaliųjų / ELA frakcija užtikrino, kad bankai nebegalėtų klaidingai parduoti savo obligacijų smulkiesiems investuotojams, slėpdami su šiais finansiniais produktais susijusią riziką. Tai svarbus žingsnis siekiant išvengti bankų pertvarkymo sunkumų, kurių buvo Italijoje ir Ispanijoje.

 

KULTŪRA

Žaliųjų / ELA frakcija sėkmingai iškovojo didesnes ES investicijas į kūrybos ir kultūros sektorius per Europos strateginių investicijų fondą ir programą „Kūrybiška Europa“.

Esame priešakyje gindami esmines ir kalbines mažumų teises.

Mūsų iniciatyvos dėka ES savo užsienio politikoje sukūrė naują kultūros diplomatijos ir kultūrinio bendradarbiavimo kryptį.

 

ES VERTYBĖS IR TEISINĖ VALSTYBĖ

Kai kiti buvo pasirengę užmerkti akis į korupciją, piktnaudžiavimą valdžia ir teisinės valstybės principų eroziją Vengrijoje, Žalieji / ELA yra ta frakcija, kuri buvo atsakinga už griežtą Europos Parlamento atsaką į Viktoro Orbáno autoritarinę ir antidemokratinę politiką. Mūsų pastangos baigėsi precedento neturinčiu Europos Parlamento raginimu, reikalaujančiu Lisabonos sutarties 7 straipsnio aktyvacijos dėl esminių teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimo Vengrijoje.

Žaliųjų / ELA frakcija yra kovos už ES teisines valstybes, teismų nepriklausomumą ir demokratines vertybes priešakyje. Po tragiškų tyrimus atliekančių žurnalistų Dafnės Karuanos Galicijos ir Jano Kuciako nužudymų inicijavome tiriamąsias misijas, kurias vykdė valstybės narės, ir plenarinių diskusijų seriją, kurioje buvo nagrinėjama korupcijos padėtis ir žurnalistų saugumas Maltoje ir Slovakijoje. Žaliųjų / ELA frakcijos iniciatyva Europos Parlamentas sutiko įsteigti premiją už tiriamąją žurnalistiką, kuri bus pavadinta Dafnės Karuanos Galicijos premija nužudytosios Maltos žurnalistės vardu.

Kartu su Rumunijoje rengiamomis masinėmis demonstracijomis prieš korupciją ir nerimą keliančius išpuolius prieš teismų nepriklausomybę, Žaliųjų / ELA frakcija inicijavo plenarines diskusijas dėl padėties šalyje, kurios pasibaigė rezoliucija dėl teisinės valstybės Rumunijoje. Europos Parlamentas laikėsi aiškios pozicijos už teisinę valstybę, prieš korupciją ir policijos smurtą, gindamas nepriklausomas pilietinės visuomenės organizacijas.

Žaliųjų / ELA frakcija sėkmingai sukūrė bandomąjį projektą, skirtą tiriamajai žurnalistikai finansuoti (500 000 EUR dotacijų) ir parengė paramos schemą tiriamiesiems žurnalistams.

Žaliųjų / ELA frakcija užtikrino, kad naudojant ES lėšas būtų rodoma pagarba esminėms teisėms ir Pagrindinių teisių chartijoje pripažintiems principams, o taip pat būtų užtikrinamas pilietinės visuomenės, aplinkosaugos partnerių ir socialinių partnerių dalyvavimas įsteigiant ir įgyvendinant Europos struktūrinius ir investicinius fondus.

Šiandien NVO sudaro svarbią bet kokios gyvybingos demokratijos dalį. Štai kodėl Žalieji / ELA priešinosi reformai, kuria bandoma suteikti finansinę paramą tik NVO, propaguojančioms oficialią Europos Sąjungos politiką. Priešindamiesi konservatorių spaudimui Europos Parlamente, sėkmingai gynėme NVO interesus ir padėjome užtikrinti įvairiapusę pilietinę visuomenę.

 

SĄŽININGA POLITIKA IR SĄŽININGI VERSLAI

Žaliųjų / ELA frakcija ilgą laiką kovojo už didesnį ES institucijų vientisumą bei skaidrumą ir pasiekė Parlamento vidaus taisyklių pakeitimų. Žaliųjų / ELA dėka Europos Parlamento nariai dabar privalės atvirai papasakoti apie lobistus, su kuriais susitinka rengdami teisės aktų projektus. Tai didelis žingsnis skaidresnės ir demokratiškesnės Europos link, kurioje piliečiai turi teisę žinoti, kas daro įtaką įstatymams, ir kontroliuoti tai, ar teisės aktai priimami siekiant visuomenės interesų, o ne pernelyg paveikti privačių interesų.

Dėl Žaliųjų / ELA pranešimo Europos Parlamento taisyklės buvo pakeistos taip, kad tokiems lobistams kaip „Monsanto“, kurie atsisako dalyvauti Parlamento komitetuose, dabar gali būti visiškai uždrausta veikti Parlamente. Europos Parlamento narių prašoma susitikti tik su registruotais lobistais. Taip pat raginame nustatyti daug griežtesnes EP narių išorinės mokamos veiklos deklaracijų taisykles ir užtikrinti didesnį šios veiklos ir galimo interesų konflikto skaidrumą.

Žalieji / ELA nori būti skaidrumo ir atskaitomybės lyderiai. Štai kodėl mes esame vienintelė frakcija, taikanti griežtas taisykles tam, kaip mūsų nariai gali panaudoti savo „bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką“, kuri suteikiama EP nariams tam tikroms su jų darbu susijusioms išlaidoms padengti.

Žalieji / ELA taip pat yra atsakingi už Europos Komisijos etikos standartų tobulinimą, pagal kurį neskiriami komisarai, kuriems kyla su šeima susijusių interesų konfliktų, ir nustato, kad Komisijos nariai ir Komisijos pirmininkas turi palaukti atitinkamai 2 ir 3 metus, kad galėtų pradėti imtis naujų lobistinių vaidmenų.

Mūsų dėka Parlamentas taip pat pradėjo tyrimą dėl politiškai motyvuoto pagreitinto Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimo.

Žaliųjų / ELA frakcija taip pat inicijavo dabartinį Komisijos pasiūlymą dėl pranešėjų apie pažeidimus apsaugos direktyvos ES mastu, kuria siekiama apsaugoti norinčius pasisakyti, kai jie susiduria su sukčiavimu ir neteisėta praktika darbo vietoje, tiek viešame, tiek privačiame sektoriuje, nesibaiminant atsakomųjų veiksmų.

 

PRIVATUMO IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Žaliųjų / ELA frakcija buvo varomoji jėga, ginanti asmenų teisę į privatumą, nes buvo priimtas sustiprintas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris užtikrina geresnę piliečių ir vartotojų apsaugą nuo internetinio stebėjimo ir stebėjimo atjungties režimu. Nuo Japonijos iki Kalifornijos BDAR yra pasaulinis duomenų apsaugos įstatymų modelis.

Žaliųjų / ELA frakcija padarė didžiulį poveikį Europos Parlamento pozicijai dėl E. privatumo reformos, kuri apsaugo mūsų elektroninius ryšius ir mobiliuosius įrenginius. Mums pavyko nustatyti privalomus numatytuosius privatumo nustatymus naršyklėms bei išmaniesiems telefonams ir stiprią apsaugą, kad reklamuotojai negalėtų stebėti vartotojų visame žiniatinklyje. Taip pat užtikrinome privalomą ištisinį šifravimą ir uždraudėme išimtis vyriausybėms.

Žaliųjų / ELA frakcija užtikrino, kad Europos Teisingumo Teismas nuodugniai įvertintų prieš ratifikuodamas keleivių duomenų (PNR) sutartį su Kanada. Teismas patvirtino mūsų priimtą išvadą, kad masinis visų keliautojų sekimas yra neteisėtas, todėl kiti PNR susitarimai bei ES direktyva bus kruopščiai nagrinėjami ir greičiausiai neišliks.
 

PRIEGLOBSTIS IR MIGRACIJA

Dublino sistemos reforma – Žaliųjų / ELA frakcija buvo priešakyje prašydama sukurti solidarumu ir bendra atsakomybe pagrįstą Europos prieglobsčio sistemą. Vadovavome kovai ir sulaukėme paramos, kad būtų panaikintas „pirmosios įvažiavimo šalies“ kriterijus ir būtų pakeistas nuolatiniu ir automatiniu perskirstymo mechanizmu.

Žaliųjų / ELA frakcija surinko didžiąją Parlamento daugumą, norėdama paraginti valstybes nares vykdyti savo įsipareigojimus perkelti 160 000 pabėgėlių iš Graikijos ir Italijos į savo teritorijas.

Kai kuriose ES valstybėse narėse NVO, merai ir pilietinės visuomenės iniciatyvos, padedančios didžiausiame pavojuje atsidūrusiems pabėgėliams, susiduria su vyriausybės atstūmimu ar net baudžiamaisiais kaltinimais. Žaliųjų / ELA frakcijos dėka Europos Parlamentas aiškiai pasisakė prieš humanitarinę pagalbą pabėgėliams teikiančių asmenų kriminalizavimą. Mes kovojame, kad paremtume jų veiksmus, o ne kriminalizuotume.

 

MOTERŲ TEISĖS

Žalieji / ELA inicijavo Europos Parlamento rezoliuciją dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu Europos institucijose ir mūsų nuolatinis spaudimas paskatino institucijas priimti nulinės tolerancijos planus, skirtus kovoti su seksualiniu priekabiavimu ir apsisaugoti nuo jo.

Žaliųjų / ELA frakcija stovėjo greta lenkų moterų, sėkmingai kovodama prieš įstatymą, skirtą griežtai apriboti moterų galimybę atlikti saugų abortą. Dirbome su lenkų aktyvistais pas juos, vedėme juos į Europos Parlamentą ir padėjome atkreipti visos Europos žiniasklaidos dėmesį.

Žaliųjų / ELA frakcija aktyviai rėmė moteris iš Salvadoro jų kovoje, kad būtų pakeistas baudžiamasis kodeksas, visiškai uždraudžiantis abortus šalyje, ir sėkmingai pasiekė, kad moterys, kurios buvo nuteistos 30 metų kalėti už natūralų persileidimą, būtų paleistos iš kalėjimo.

 

PREKYBA IR PLĖTRA

Žaliųjų / ELA frakcija Europos Parlamente sukūrė koaliciją prieš investuotojo ir valstybės ginčų sprendimo (ISDS) mechanizmą laisvosios prekybos susitarimuose. ISDS mechanizmai, kuriuos išgarsino žlugusi TTIP sutartis, yra privatūs tribunolai, kurie didžiąja dalimi teikia pirmenybę didelėms korporacijoms prieš valstybes, kurios gali norėti juos reguliuoti.

Naudingosios iškasenos iš konflikto regionų: Žaliųjų / ELA frakcijos dėka pirmą kartą Europoje naudingųjų iškasenų gavyba ir prekyba užsiimančios įmonės bus įpareigotos patikrinti, ar jų tiekimo grandinėje nėra sąsajų su ginkluotais konfliktais ir žmogaus teisių pažeidimais.

Žaliųjų / ELA frakcijai pavyko surinkti didžiąją Europos Parlamento daugumą, reikalaujančią griežtos kibernetinio stebėjimo technologijų eksporto kontrolės į žmogaus teises pažeidžiančias šalis.

Žaliųjų / ELA frakcijos dėka Parlamentas derėsis dėl privalomų darbo ir aplinkos standartų kriterijų egzistavimo ES prekybos susitarimuose, ir tuo bus sudarytos sąlygos sukurti dėl verslo ir žmogaus teisių įpareigojantį Jungtinių Tautų instrumentą.

 

UŽSIENIO REIKALAI, ŽMOGAUS TEISĖS, TAIKA, SAUGUMAS IR GYNYBA

Vykdydamas Žaliųjų / ELA frakcijos iniciatyvą, Europos Parlamentas paragino sudaryti tarptautinę sutartį, kuria būtų uždrausta naudoti robotus žudikus, kitaip vadinamus „mirtinomis autonominėmis ginklų sistemomis“, ir reikalauja, kad robotų žudikų moksliniams tyrimams ir plėtrai nebūtų skiriamos Europos gynybos fondo lėšos.

Dėl Žaliųjų / ELA EP nario parengto pranešimo Europos Parlamentas paragino daug griežtesnės ginklų eksporto kontrolės ir ginklų embargo visoms šalims, kurios nesilaiko tarptautinių humanitarinių ir žmogaus teisių įstatymų.

Žaliųjų / ELA frakcija inicijavo raginimą vyriausiajai įgaliotinei Federicai Mogherini ir ES valstybėms narėms įvesti ginklų embargą Saudo Arabijai dėl jos nusikaltimų, įvykdytų per karą Jemene.

 

Taip pat skaitykite apie mūsų pasiekimus per ankstesnius teisėkūros laikotarpius :

Please share