© lilly3
ro | en | fr | de | it | hu | sl | es | ca | pl | cs | lt | bg
NULL
Policy Paper |

Realizările noastre din perioada 2014-2019

ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE

Grupul Verzilor/Alianței Libere Europene a avut un rol de catalizator în procesul de adoptare a legislației privind „energia curată pentru toți”, care definește modul în care UE și statele membre vor pune în practică Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Datorită eforturilor noastre, poziția Parlamentului European este mult mai extinsă și mai ambițioasă decât cea a guvernelor naționale.

Grupul Verzilor/ALE este cel mai fervent susținător, în Parlamentul European, al energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice. Datorită contribuției Verzilor, UE s-a angajat ca, până în anul 2030, o treime din toată energia să provină din resurse regenerabile. În pofida opoziției marilor companii de energie, am reușit să stabilim prin lege că cetățenii au dreptul să consume energia din surse regenerabile pe care o produc prin mijloace proprii. De asemenea, am obținut eliminarea treptată a uleiului de palmier folosit ca biocombustibil în transporturi și vom continua lupta împotriva defrișărilor. Totodată, am introdus în legislația UE strategiile naționale pentru renovarea clădirilor, precum și pentru clădirile cu consum de energie aproape egal cu zero (NZEB), ca standard pentru toate clădirile, până în anul 2050.

Datorită Grupului Verzilor/ALE, consumatorii europeni vor avea în curând o etichetă simplificată pentru performanța energetică, pe o scară de la A la G, afișată pe frigidere, televizoare, mașini de spălat și alte dispozitive, ceea ce le va permite persoanelor fizice să facă mai ușor alegeri, în cunoștință de cauză.

Este fundamental ca emisiile din sectorul transporturilor să fie reduse drastic, dacă vrem să evităm o catastrofă climatică. Acesta este motivul pentru care Grupul Verzilor/ALE susține cu tărie consolidarea regulamentului privind standardele de emisii de CO2 pentru vehiculele de mare tonaj noi, ceea ce ar duce, pentru prima dată la nivelul Uniunii Europene, la reduceri importante ale emisiilor de CO2 provenite de la camioane și vehicule grele de marfă.

Femeile din întreaga lume sunt mai puternic afectate de schimbările climatice, motiv pentru care Grupul Verzilor/ALE s-a asigurat că Parlamentul European a adoptat o poziție fermă, care să recunoască efectele schimbărilor climatice asupra aspectelor de gen. Datorită nouă, Parlamentul a adoptat o definiție a echității climatice, care evidențiază pe deplin amenințarea pe care o reprezintă criza climatică în ceea ce privește drepturile omului și dezvoltarea, precum și faptul că povara imediată și colosală pe care o reprezintă schimbările climatice pentru unele țări trebuie să fie suportată de noi toți. De asemenea, ne-am asigurat că Parlamentul recunoaște rolul pe care îl joacă schimbările climatice în creșterea fenomenului migrației și al numărului de persoane strămutate forțat.

 

MEDIU

Grupul Verzilor/ALE a contribuit semnificativ la adoptarea de noi norme privind gestionarea deșeurilor și economia circulară. Am reușit să ne asigurăm că vor exista mai multe măsuri de reducere a cantității de deșeuri generate, o colectare separată pentru deșeurile biologice, reciclarea pe scară mai largă, precum și o reducere a volumului de deșeuri depozitate în gropile de gunoi. Datorită eforturilor noastre, vom asista la o reducere a substanțelor toxice din produse și deșeuri, ceea ce va duce la o colectare și la o eliminare mai sigură a acestora.

În urma dezvăluirilor șocante și a indignării de amploare a opiniei publice în legătură cu scandalul Dieselgate, Grupul Verzilor/ALE s-a asigurat că Parlamentul European înființează o comisie specială de anchetă privind scandalul Dieselgate. Aceasta a dezvăluit adevărata dimensiune a înșelăciunii privind emisiile din industria auto, impactul devastator al acestora asupra calității aerului, precum și lipsa de reacție a statelor membre și a Comisiei în ceea ce privește aplicarea legislației existente. În urma eforturilor noastre, au fost stabilite noi norme care îi conferă Comisiei puteri de monitorizare a autorităților naționale, ceea ce permite o mai bună supraveghere a pieței, precum și organizarea de proceduri de rechemare în service la nivelul UE și impunerea de sancțiuni pentru constructorii de autovehicule care promovează practici înșelătoare.

Cu sprijinul Grupului Verzilor/ALE, lupta împotriva uzurii planificate se află pe agenda politică; am propus inițiative de prelungire a duratei de viață a produselor, care să aducă beneficii pentru consumatori, pentru întreprinderi și pentru angajații acestora, dar și pentru mediu.

Plasticul este tot mai prezent în râuri și oceane, poluând în aceeași măsură și pământul, cu consecințe devastatoare și toxice pentru sănătatea animalelor și a oamenilor. De aceea, Grupul Verzilor/ALE se află în avangarda acțiunilor de combatere a poluării cu plastic. Noi am susținut acțiunile Parlamentului European de reducere a deșeurilor de plastic și de interzicere a unei întregi game de produse de unică folosință din plastic, inclusiv paiele și tacâmurile. În urma inițiativei noastre, Parlamentul a cerut interzicerea materialelor plastice oxodegradabile, care sunt adesea comercializate ca fiind biodegradabile dar care, în realitate, se fragmentează și se transformă în microplastic.

 

ALIMENTAȚIE, AGRICULTURĂ ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR

Grupul Verzilor/ALE a condus reforma agriculturii ecologice și a etichetării corecte și a luptat nu numai pentru o etichetare mai clară, dar și pentru păstrarea calității solului, pentru o mai mare diversitate a semințelor și pentru controale mai amănunțite ale importurilor.

Am răspuns apelului lansat de Inițiativa cetățenească europeană pentru „interzicerea erbicidelor pe bază de glifosat și protejarea oamenilor și a mediului de pesticidele toxice”. Grupul Verzilor/ALE a reușit să constituie un comitet special care să stabilească procedura de autorizare a pesticidelor în UE, care va sta la baza unei evaluări stricte a produselor care pot fi vândute pe piața UE.

După ce s-a aflat că studiile finanțate de această industrie au stat la baza deciziilor luate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, am dat în judecată această autoritate pentru că nu a oferit acces transparent și public la studiile științifice pe care își bazează propunerea de reautorizare a îngrășămintelor pe bază de glifosat.

Datorită protestului nostru, utilizarea îngrășămintelor pe bază de glifosat a fost reautorizată doar pentru 5 ani, în loc de 15 ani. Acesta este un prim pas uriaș în procesul de eliminare a utilizării acestui erbicid toxic și periculos.

Având în vedere rolul extrem de important pe care albinele îl joacă în polenizarea plantelor pe care se bazează hrana noastră, influența lor asupra întregului ecosistem, precum și declinul rapid al populațiilor de albine, Grupul Verzilor/ALE a condus lupta pentru protejarea și salvarea albinelor. În colaborare cu apicultorii și cu grupurile de mediu, am obținut o interzicere aproape completă a pesticidelor care ucid albinele (neonicotinoide).

Grupul Verzilor/ALE a luptat în mod activ pentru stabilirea unor criterii adecvate de reglementare a perturbatorilor endocrini, care pot cauza cancer, malformații congenitale și alte tulburări de dezvoltare, afectându-ne totodată și sistemul hormonal.

Având în vedere că există un risc important de rezistență la antibiotice, Grupul Verzilor/ALE lucrează de mai bine de zece ani împreună cu medicii veterinari, cu ecologiștii și cu grupurile pentru protecția animalelor, pentru a combate utilizarea excesivă a antibioticelor, în special în fermele zootehnice. Am obținut o majoritate în Parlament care susține interzicerea utilizării sistematice a antibioticelor în hrana animalelor, dar și o mai eficientă utilizare a anumitor medicamente în medicina veterinară.

Din dorința de a proteja viitorul efectivelor de pește din apele internaționale, dar și al comunităților din întreaga lume care depind de pescuit pentru hrană, Grupul Verzilor/ALE s-a asigurat că toate ambarcațiunile UE vor trebui să respecte reglementările europene atunci când pescuiesc în alte zone de pe glob.

Grupul Verzilor/ALE a condus cu succes dezbaterile în Parlamentul European împotriva autorizării de noi organisme modificate genetic (OMG). În urma presiunilor exercitate de noi, Comisia a renunțat să mai autorizeze două soiuri noi și potențial periculoase de OMG. În plus, Grupul Verzilor/ALE s-a asigurat că toate produsele derivate din vânătoarea de foci sunt interzise pe piața UE.

Grupul Verzilor/ALE a sprijinit pe deplin Inițiativa cetățenească europeană privind transportul de animale și a făcut presiuni pentru înființarea unei comisii de anchetă pe această temă. În prezent, acționăm în instanță Parlamentul European pentru faptul că a refuzat până și să ia în considerare înființarea unei comisii de anchetă.

Creșterea puilor la scară industrială nu numai că încalcă toate principiile de protecție a animalelor, dar conduce și la riscuri majore pentru sănătatea consumatorilor europeni. Acesta este motivul pentru care Grupul Verzilor/ALE a insistat ca Parlamentul European să adopte o rezoluție în care să critice creșterea puilor la scară industrială.

 

TRANSPORTURI

În urma eforturilor depuse de europarlamentarii din cadrul Grupului Verzilor/ALE, în următorii câțiva ani, Comisia Europeană va investi suplimentar 140 de milioane de euro pentru legăturile feroviare regionale transfrontaliere, ceea ce va ușura viața comunităților care locuiesc în zonele de frontieră.

 În urma inițiativei acelorași europarlamentari din Grupul Verzilor/ALE, Parlamentul European a respins o încercare a Comisiei care ar fi afectat în mod negativ condițiile de muncă și drepturile sociale pentru conducătorii auto din domeniul transportului rutier.

De mai mulți ani, Grupul Verzilor/ALE solicită să se pună capăt schimbării inutile la ora de vară/iarnă, ceea ce provoacă mult disconfort, cum ar fi schimbarea programului de somn, și pune în pericol siguranța rutieră. Această solicitare a fost în cele din urmă auzită în anul 2018 când, după o consultare publică, Comisia Europeană a propus abrogarea directivei și eliminarea trecerii la ora de vară/iarnă.

În contextul nevoii urgente de reducere a emisiilor din sectorul transporturilor, am obținut aplicarea principiului „poluatorul plătește”, prin stabilirea unei taxe de trecere la nivelul UE pentru camioane, autobuze și camionete, care ia în considerare emisiile de CO2 și costurile de construcție a drumurilor.

Grupul Verzilor/ALE a luptat și a obținut drepturi mai extinse pentru pasagerii care folosesc transportul feroviar, inclusiv dreptul ca aceștia să-ți poată lua bicicleta în tren, un drept mai mare la despăgubiri în cazul întârzierilor și drepturi depline, chiar și atunci când călătoresc cu mai mulți furnizori de transport feroviar.

Start-up-urile au un rol-cheie în găsirea unor soluții de mobilitate durabilă și cu emisii reduse pentru viitor. Acesta este motivul pentru care Grupul Verzilor/ALE s-a implicat, în calitate de co-organizator, alături de Comisia Europeană și de Parlament, în organizarea concursului european pentru start-up-uri în domeniul mobilității.

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI ASPECTE SOCIALE

Angajarea/Detașarea lucrătorilor: Grupul Verzilor/ ALE a făcut presiuni pentru echitate și condiții de muncă mai bune pe întregul teritoriu al UE. Ne-am asigurat că lucrătorii care furnizează servicii într‑un stat membru, altul decât țara lor de origine, vor beneficia nu numai de salariul minim, ci și de nivelurile locale de salarizare.

Locuri de muncă nepoluante/de tranziție: Considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să dea dovadă de solidaritate față de persoanele care își pierd locul de muncă, în special în cazurile în care anumite regiuni sau sectoare economice sunt afectate în mod deosebit. Acesta este motivul pentru care Grupul Verzilor a înființat un Fond european pentru tranziție - care ar trebui să vină în ajutorul sectoarelor și regiunilor în vederea creării de locuri de muncă durabile pentru viitor. În ceea ce privește echilibrul dintre viața profesională și cea privată, am reușit să obținem sprijin din partea Parlamentului, pentru acțiuni mai importante în direcția egalității de gen. Datorită eforturilor depuse de europarlamentarii din Grupul Verzilor/ ALE, Parlamentul negociază în prezent drepturi de concediu parental netransferabile pentru ambii părinți, concediu de paternitate bine plătit și concediu pentru îngrijitori.

Sănătatea lucrătorilor: ca să asigure protecția lucrătorilor împotriva substanțele cancerigene, Grupul Verzilor/ ALE a propus și a obținut clasificarea motorinei ca substanță cancerigenă pentru lucrători. Ne-am asigurat că expunerea lucrătorilor la gazele de eșapament provenite de la motoarele pe motorină utilizate la locul de muncă va fi limitată și că sănătatea acestora este protejată. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea protecției pentru cel puțin 4 milioane de lucrători și la salvarea a până la 100 000 de vieți în următorii 50 de ani.

Grupul Verzilor/ALE și-a asumat răspunderea pentru înființarea Corpului european de solidaritate, care oferă tinerilor șansa să participe la activități și proiecte de voluntariat pe întreg teritoriul UE, consolidând în același timp solidaritatea la nivel european.

 

FISCALITATE, JUSTIȚIE ȘI CONTROL BUGETAR

Grupul Verzilor/ALE a fost cel care a promovat o poziție mult mai dură a UE împotriva spălării banilor și instituirea unor controale mai stricte asupra fluxurilor financiare, prin adoptarea Directivei referitoare la combaterea spălării banilor.

Am jucat un rol esențial în crearea comisiilor speciale din cadrul Parlamentului European privind dosarele Lux Leaks și Panama Papers. Aceste comisii speciale au investigat scandalurile care au stârnit un val imens de proteste publice și au contribuit la obținerea de rezultate în lupta împotriva evaziunii fiscale și a spălării banilor.

După ce Grupul Verzilor/ ALE a prezentat un raport dur despre modul în care IKEA a evitat să plătească impozite de până la un miliard de euro prin diverse scheme de evitare a obligațiilor fiscale, Comisia Europeană a lansat o anchetă amănunțită privind acordurile fiscale încheiate de această companie.

Grupul Verzilor/ALE a fost cel mai activ grup în lupta împotriva fraudei și în protejarea intereselor economice ale Uniunii Europene. Am reușit să ne asigurăm că Parlamentul European sprijină o serie de propuneri concrete pentru intensificarea controalelor și combaterea fraudelor în gestionarea fondurilor publice.

Grupul Verzilor/ALE a reprezentat un element central în lupta împotriva evaziunii fiscale, prin cooperarea transfrontalieră în materie de impozitare. Astfel, am instituit obligația consilierilor fiscali de a face publice orice scheme de optimizare fiscală transfrontalieră pe care le utilizează.

 

ECONOMIE, FINANȚE ȘI INVESTIȚII

Datorită acțiunilor Grupului Verzilor/ALE, Parlamentul European a adoptat pentru prima dată o poziție în favoarea finanțării pentru proiecte ecologice durabile.

Tot ca urmare a eforturilor Grupului Verzilor/ALE, fondurile de pensii trebuie să țină cont de riscurile climatice atunci când decid să facă investiții.

Grupul Verzilor/ALE a reușit să stabilească criterii care să garanteze că Fondul european pentru investiții strategice va fi mult mai bine direcționat către infrastructura ecologică și către proiectele legate de combaterea schimbărilor climatice.

Combaterea austerității: Grupul Verzilor/ALE a reușit să înființeze un grup de lucru în cadrul Parlamentului European, responsabil cu acordarea de asistență financiară Greciei, care să analizeze în mod critic efectele devastatoare ale programelor de austeritate implementate în această țară lovită de criză.

Grupul Verzilor/ALE s-a asigurat că băncile nu-și mai pot vinde obligațiunile către micii investitori în mod incorect, prin ascunderea riscurilor legate de aceste produse financiare. Acesta este un pas important, care va permite băncilor să evite dificultățile de redresare, ca acelea cu care s-au confruntat băncile din Italia și Spania.

 

CULTURĂ

Grupul Verzilor/ ALE a reușit să obțină creșterea investițiilor UE în sectorul creativ și cultural, prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice și al Programului „Europa Creativă”.

Ne-am aflat în prima linie a apărării drepturilor fundamentale și lingvistice ale minorităților.

Datorită inițiativei noastre, UE a stabilit o nouă direcție de politică externă în ceea ce privește diplomația și cooperarea culturală.

 

VALORILE UE ȘI STATUL DE DREPT

În timp ce alții sunt dispuși să ignore corupția, abuzurile de putere și încălcarea statului de drept în Ungaria, Grupul Verzilor/ ALE a fost cel care a contribuit la răspunsul dur al Parlamentului European la politicile autoritare și antidemocratice ale lui Viktor Orbán. În urma eforturilor noastre, Parlamentul European a solicitat activarea articolului 7 din Tratatul de la Lisabona pentru încălcarea drepturilor fundamentale și a statului de drept în Ungaria, lucru fără precedent până acum.

Grupul Verzilor/ALE se află în prima linie a luptei pentru statul de drept, pentru independența sistemului judiciar și pentru valorile democratice în UE. Am susținut europarlamentarii în efectuarea de anchete, precum și în demararea unei serii de dezbateri în plen, în care s-au analizat cazurile de corupție și siguranța jurnaliștilor, atât în Malta, cât și în Slovacia, în urma tragicei asasinări a jurnaliștilor de investigație Daphne Caruana Galicia și Jan Kuciak. La inițiativa Grupului Verzilor/ALE, Parlamentul European a convenit să instituie un premiu pentru jurnalism de investigație, care se va numi „Premiul Daphne Caruana Galicia”, în onoarea jurnalistei malteze asasinate.

Ca urmare a demonstrațiilor masive împotriva corupției și a atacurilor îngrijorătoare la adresa independenței sistemului judiciar din România, Grupul Verzilor/ ALE a inițiat o dezbatere în plen privind situația din această țară, care a avut ca rezultat o rezoluție privind statul de drept în România. Parlamentul European a luat o poziție clară în favoarea statului de drept și împotriva corupției și a violenței forțelor de ordine, precum și pentru apărarea organizațiilor independente din cadrul societății civile.

Grupul Verzilor/ALE a reușit să creeze un proiect-pilot pentru finanțarea jurnalismului de investigație (500 000 de euro sub formă de granturi) și să instituie un sistem de sprijin pentru jurnaliștii de investigație.

Grupul Verzilor/ ALE s-a asigurat că gestionarea fondurilor UE trebuie să respecte drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și să asigure participarea societății civile, a partenerilor de mediu și a partenerilor sociali la stabilirea și la utilizarea fondurilor structurale și de investiții ale Uniunii Europene.

În prezent, ONG-urile reprezintă o parte importantă a oricărei democrații solide. Din acest motiv, Grupul Verzilor/ALE s-a opus unei reforme care ar fi limitat acordarea de sprijin financiar doar către ONG-urile care promovează politicile oficiale ale Uniunii Europene. În pofida presiunilor exercitate de conservatorii din Parlamentul European, am apărat cu succes interesele ONG-urilor și am contribuit la asigurarea unei societăți civile diverse.

 

TRANSPARENȚĂ ÎN POLITICĂ ȘI ÎN AFACERI

Grupul Verzilor/ ALE a militat îndelung pentru o mai mare integritate și transparență în cadrul instituțiilor UE și a obținut modificarea regulamentului intern al Parlamentului. Datorită Grupului Verzilor/EFA, europarlamentarii vor fi acum obligați să manifeste transparență cu privire la grupurile de interese cu care se întâlnesc atunci când elaborează proiecte legislative. Acest lucru reprezintă un pas important către o Europă mai transparentă și mai democratică, în care cetățenii au dreptul să știe cine influențează legislația care este adoptată și să controleze dacă respectiva legislație este sau nu elaborată în interesul populației și dacă este influențată în mod nejustificat de interese private.

Datorită unui raport elaborat de Grupul Verzilor/ALE, regulile Parlamentului European au fost modificate, astfel încât grupurilor de lobby precum Monsanto, care refuză să se prezinte în fața comisiilor parlamentare, li se va interzice complet accesul în Parlament. Europarlamentarii sunt rugați să se întâlnească doar cu grupurile de interese înregistrate într-un registru corespunzător. De asemenea, am solicitat reguli mult mai stricte privind declararea activităților externe remunerate, desfășurate de europarlamentari, precum și o mai mare transparență legată de aceste activități și de orice posibil conflict de interese.

Grupul Verzilor/ALE dorește să fie lider în materie de transparență și responsabilitate. De aceea, suntem singurul grup care are reguli stricte privind modul în care europarlamentarii noștri își pot folosi „indemnizația pentru cheltuieli generale”, care este acordată europarlamentarilor pentru acoperirea anumitor costuri legate de activitatea lor.

De asemenea, Grupul Verzilor/ALE este responsabil pentru îmbunătățirea standardelor de etică ale Comisiei Europene; astfel, nu mai este permisă numirea de comisari cu conflicte de interese asociate cu familia și s-a stabilit că trebuie să existe un timp de așteptare de 2 și respectiv 3 ani, după care comisarii și președintele Comisiei vor putea să desfășoare din nou activități de lobby.

Datorită nouă, Parlamentul a demarat o anchetă privind numirea rapidă, motivată politic, a secretarului general al Comisiei Europene.

Totodată, Grupul Verzilor/ALE a contribuit și la propunerea actuală a Comisiei pentru o directivă privind protecția avertizorilor de integritate la nivelul întregii Uniuni Europene, care are ca scop protejarea celor care doresc să denunțe cazurile de fraudă și practici ilegale la locul de muncă, fie că este vorba de sectorul public sau de cel privat, fără teamă de represalii.

 

PROTECȚIA VIEȚII PRIVATE ȘI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Grupul Verzilor/ALE a contribuit la protejarea dreptului la viață privată al persoanelor fizice prin adoptarea versiunii consolidate a Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) în UE, care asigură o mai bună protecție împotriva supravegherii online și offline a cetățenilor și consumatorilor. Din Japonia și până în California, RGPD servește drept model global pentru legislația în materie de protecție a datelor.

Grupul Verzilor/ALE a avut un impact uriaș asupra poziției Parlamentului European privind adoptarea reformei e-Privacy, care ne protejează comunicațiile electronice și dispozitivele mobile. Am reușit să impunem setări obligatorii implicite de confidențialitate pentru browsere și telefoane inteligente, precum și măsuri solide de protecție împotriva urmăririi pe internet de către agenții de publicitate. În plus, ne-am asigurat că datele sunt obligatoriu criptate în procesul de comunicare, dar și că aplicațiile guvernamentale de tip backdoor sunt interzise.

Grupul Verzilor/ALE s-a asigurat că acordul cu Canada privind datele pasagerilor (PNR) este evaluat în detaliu de Curtea Europeană de Justiție înainte să fie ratificat. Curtea a confirmat evaluarea făcută de noi, conform căreia supravegherea extinsă a tuturor călătorilor este ilegală, ceea ce a condus și la examinarea altor acorduri PNR, precum și a directivei UE, iar acestea probabil că nu vor mai fi menținute în vigoare pe viitor.

 

DREPTUL DE AZIL ȘI MIGRAȚIA

Reformarea sistemului Dublin - Grupul Verzilor/ALE a solicitat în primul rând un sistem european de azil bazat pe solidaritate și pe responsabilitate comună. Ne-am implicat și am obținut sprijin pentru eliminarea criteriului „prima țară de intrare” și pentru înlocuirea acestuia cu un mecanism permanent și automat de realocare.

Grupul Verzilor/ALE a obținut o amplă majoritate în Parlament care să solicite statelor membre să își respecte angajamentele de reinstalare pe teritoriile lor a 160 000 de refugiați din Grecia și Italia.

În mai multe state membre ale UE, ONG-urile, primarii și reprezentanții societăților civile care îi ajută pe refugiații aflați în cel mai mare pericol se confruntă cu reacții de respingere din partea autorităților sau chiar cu urmăriri în justiție Datorită Grupului Verzilor/ALE, Parlamentul European a adoptat o poziție clară împotriva incriminării celor care oferă asistență umanitară refugiaților. Milităm pentru sprijinirea acțiunilor întreprinse de aceștia, și nu pentru incriminarea lor.

 

DREPTURILE FEMEILOR

Inițiativa Verzilor/ALE pentru adoptarea de către Parlamentul European a unei rezoluții privind combaterea hărțuirii sexuale în instituțiile europene, dar și presiunile noastre continue au dus la adoptarea de către instituții a unor planuri de toleranță zero, în vederea combaterii și protejării împotriva hărțuirii sexuale.

Grupul Verzilor/ALE a fost alături de femeile din Polonia, reușind să împiedice cu succes o lege menită să limiteze drastic accesul femeilor la avorturi sigure. Am colaborat cu activiștii polonezi de la fața locului, i-am adus în Parlamentul European și am reușit să atragem atenția presei de la nivel european.

Grupul Verzilor/ALE a sprijinit în mod activ femeile din El Salvador, în încercarea lor de modificare a codului penal, care interzice complet avortul în această țară, și a reușit să obțină eliberarea din închisoare a unor femei care fuseseră condamnate la 30 de ani de închisoare pentru pierderi naturale de sarcină.

 

COMERȚ ȘI DEZVOLTARE

Grupul Verzilor/ALE a format o coaliție în Parlamentul European împotriva mecanismului de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat (ISDS), inclus în acordurile de liber schimb. Mecanismele ISDS, devenite celebre în urma eșecului înregistrat de Parteneriatul transatlantic de comerț și investiții (TTIP), sunt instanțe private, care privilegiază în mare măsură marile corporații în raport cu statele care ar dori să stabilească reglementări în relația cu acestea.

Minereuri provenite din zone de conflict: datorită eforturilor Grupului Verzilor/ALE, pentru prima dată în Europa, firmele implicate în activități de extracție și comerț cu minerale vor fi obligate să verifice dacă în filiera lor de aprovizionare nu există legături cu diverse conflicte armate și cu încălcări ale drepturilor omului.

Grupul Verzilor/ALE a reușit să formeze o vastă majoritate în Parlamentul European, care cere un control riguros al exporturilor de sisteme de supraveghere cibernetică către țările care încalcă drepturile omului.

Datorită Grupului Verzilor/ALE, Parlamentul va negocia includerea unor criterii obligatorii privind standardele de muncă și de mediu în acordurile comerciale ale UE, deschizând astfel calea către un instrument obligatoriu al ONU în materie de afaceri și de apărare a drepturilor omului.

 

AFACERI EXTERNE, DREPTURILE OMULUI, PACE, SECURITATE ȘI APĂRARE

Ca urmare a unei inițiative a Grupului Verzilor/ALE, Parlamentul European a solicitat să se încheie un tratat internațional care să interzică roboții ucigași, cunoscuți și sub numele de „sisteme de arme autonome letale”; de asemenea, a cerut ca nicio sumă de bani provenită din Fondul European de Apărare să nu fie alocată activităților de cercetare și dezvoltare a roboților ucigași.

Datorită unui raport elaborat de un europarlamentar din partea Grupului Verzilor/ALE, Parlamentul European a cerut controale mult mai stricte asupra exporturilor de arme, dar și embargouri pentru arme impuse tuturor țărilor care nu respectă prevederile legislației internaționale în domeniul umanitar și al drepturilor omului.

Grupul Verzilor/ALE a inițiat apelul adresat Înaltului Reprezentant Federica Mogherini și statelor membre ale UE pentru impunerea unui embargo privind armele împotriva Arabiei Saudite pentru crimele comise în războiul din Yemen.

 

Citiți și despre realizările noastre din legislaturile anterioare (în limba engleză):

 

Recommended

News
Proiectul BEE2BEES
11.11.2013
Publication
Publication

Please share