decorative image

LA NOSTRA POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

El Grup d’Els Verds/ALE està compromès amb la transparència dels grups de pressió i amb la igualtat d’accés de les parts interessades en el procés de presa de decisions. Per això, al llarg dels anys, el Grup ha creat diferents eines per garantir la transparència de les nostres activitats i dels diners públics invertits. El Grup d’Els Verds/ALE compta amb Normes internes de transparència i responsabilitat, que es resumeixen aquí (en anglès).

Arrow down

El Grup d’Els Verds/ALE compta amb Normes internes de transparència i responsabilitat, que es resumeixen aquí (en anglès).

L’any 2015 i com a promesa feta durant la campanya electoral europea, ja vam ser el primer grup polític del Parlament Europeu que va establir un sistema per fer més transparents les reunions amb els grups d’interès. Lobbycal (abreviació de Lobby Calendar, en anglès) és un software de codi obert que recull la informació dels calendaris dels nostres eurodiputats i publica automàticament totes les reunions amb els grups de pressió, incloent-hi la data, l’hora, l’eurodiputat corresponent, l’ONG o el representant del grup de pressió o d’interès que va assistir a la reunió i el tema que es va tractar. A més, el Grup es compromet a reunir-se únicament amb els grups de pressió inscrits al Registre de transparència de la UE, i limitem les reunions amb grups de pressió del sector del tabac quan treballem en polítiques de salut pública (segons el Conveni marc de l’OMS per al control del tabac).

Gràcies a nosaltres, actualment l’Europarlament compta amb normes obligatòries que s’apliquen als diputats que són ponents (redactors principals), ponents alternatius o presidents de les comissions que publiquin —per a cada informe en què estiguin treballant— les seves reunions amb els grups de pressió. Aquestes reunions apareixeran a la pàgina del perfil dels eurodiputats al web del Parlament Europeu.

La dieta per a despeses generals és una quantitat de diners que els diputats al Parlament Europeu reben cada mes per cobrir les despeses de gestió d’oficina. La dieta ascendeix a uns 4.513 euros i és un dels pocs tipus de despeses de les quals no cal retre comptes. No obstant això, quan els eurodiputats utilitzen la dieta per a despeses generals, estan gastant fons públics pagats pels contribuents europeus, per la qual cosa aquesta despesa hauria de ser transparent i justificable. Per aquest motiu, el grup Verds/ALE ha adoptat una política interna per garantir la transparència i la responsabilitat de la dieta.

  1. La dieta s’ha de gestionar en un compte bancari a part.
  2. Al final de cada mandat, els eurodiputats dels Verds/ALE han de tornar els fons de la dieta no gastats als comptes del Parlament Europeu.
  3. L’ús de la dieta ha de ser responsable i transparent:
  • Els eurodiputats dels Verds/ALE han de conservar tots els rebuts com a mínim fins al final del seu mandat.
  • S’hauria de publicar un resum de les despeses per categoria o, si més no, hauria d’estar disponible quan es sol·licités (per exemple, despeses de comunicació, lloguer d’oficines, material d’oficina, etc.), com a mínim un cop l’any.

Els eurodiputats dels Verds/ALE també es comprometen a publicar una auditoria o confirmació de que el seu ús de la dieta compleix les normes del Parlament.

Podeu trobar més informació sobre com es gasten els diners del Grup del Parlament Europeu als nostres comptes anuals (informes financers) i a les normes financeres internes del Grup al lloc web del Parlament Europeu. També podeu veure els comptes anuals i les finances del Partit Verd Europeu al web del PVE.

Tots els eurodiputats i totes les eurodiputades han de publicar i actualitzar els seus interessos financers cada any, incloent-hi els ingressos addicionals. Aquestes declaracions es publiquen a la pàgina personal de cada eurodiputat al lloc web del Parlament Europeu (aquí podeu veure’n un exemple). Aquesta informació serveix per entendre quin tipus d’ingressos personals poden rebre els diputats i diputades, a banda de la seva assignació parlamentària. Els parlamentaris europeus no poden acceptar feines remunerades en grups de pressió durant el seu mandat, i els diputats i diputades del Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea es comprometen, a més a més, a no fer cap activitat no remunerada en grups de pressió en representació d’una organització.

Només es poden acceptar regals si es fan conforme a la cortesia diplomàtica i sempre que seu valor sigui inferior a 150 euros. Si els eurodiputats i eurodiputades representen oficialment el Parlament Europeu com a institució, s’apliquen normes diferents que obliguen a declarar tots els regals en un registre públic. Si les despeses de viatge, allotjament o manutenció dels eurodiputats estan cobertes per tercers, cal declarar-les. Tanmateix, els eurodiputats dels Verds/ALE no solen acceptar pagaments per part de tercers i normalment ells mateixos assumeixen els costos. Els eurodiputats i les eurodiputades dels Verds/ALE tampoc no participen en grups integrats o d’amistat que no compleixin les normes de transparència pertinents.

La informació sobre l’assignació dels eurodiputats i de les eurodiputades i la seva pensió es pot consultar al web del Parlament Europeu. L’assignació s’abona a càrrec del pressupost del Parlament. Com a punt de partida, l’assignació mensual abans d’impostos dels diputats al Parlament Europeu, segons l’Estatut únic, és de 8.757,70 euros (a juliol de 2018).

Per obtenir més informació sobre les assignacions, les pensions i les dietes dels eurodiputats, podeu consultar el següent web: https://www.europarl.europa.eu/meps/es/about

Les normes ètiques no només són aplicables als polítics, sinó també al personal del Parlament Europeu. El personal ha d’actuar amb independència, rebutjar regals i no dur a terme activitats externes remunerades. Les activitats professionals dels cònjuges també s’han de declarar per evitar possibles conflictes d’interessos. Durant els dos anys posteriors a la finalització de l’activitat al Parlament Europeu, el personal ha de declarar on té previst treballar per evitar possibles incompatibilitats.

Tot el personal de la UE té l’obligació de denunciar qualsevol irregularitat. El Grup dels Verds/ALE té una política específica de protecció de les persones denunciants que anima el nostre personal a alçar la veu sense por de patir represàlies.