decorative image

ÁTLÁTHATÓSÁGI POLITIKÁNK

A Zöldek/ESS elkötelezett a lobbitevékenységek átláthatósága, valamint az érdekelt felek döntéshozatali folyamatokhoz való egyenlő hozzáférése mellett. Ezért a képviselőcsoport az évek során különböző eszközöket alkalmazott a tevékenységei és az elköltött közpénzek átláthatóságának garantálása érdekében.

Arrow down

A Zöldek/EFA képviselőcsoport belső Átláthatósági és elszámoltathatósági normákkal rendelkezik, amelyeket itt foglaltunk össze.

Az Európai Parlament első képviselőcsoportjaként – és az európai parlamenti választási kampányban tett ígéretünket betartva – már 2015-ben olyan rendszert alakítottunk ki, amely átláthatóbbá teszi az érdekcsoportokkal való találkozókat. A Lobbycal (a Lobby Calendar, vagyis a „lobbinaptár” szó rövidítése) olyan nyílt forráskódú szoftver, amely az EP-képviselőink naptárából átemeli az információkat, és automatikusan közzéteszi a lobbistákkal tartott találkozóikat, ideértve a dátumot, az időpontot, az érintett EP-képviselőt, a megbeszélésen fogadott civil szervezetet, lobbi- vagy érdekképviselőt, valamint a megbeszélés témáját. Ezenkívül a képviselőcsoport elkötelezte magát amellett, hogy kizárólag az EU Átláthatósági nyilvántartásában szereplő lobbistákkal találkozzon, a dohánylobbi képviselőivel pedig kizárólag a közegészségügyi szakpolitikákon történő munka során találkozunk (a WHO dohányzás-ellenőrzési keretegyezményével összhangban).

Nekünk köszönhetően az Európai Parlamentben most már kötelező szabályok vannak érvényben, amelyek kötelezik az előadói (vezető előkészítők), árnyékelőadói vagy bizottsági elnöki szerepet betöltő EP-képviselőket arra, hogy minden jelentéshez kapcsolódóan, amelyen dolgoznak, közzé tegyék a lobbistákkal folytatott találkozóikat. Ezek a találkozók megjelennek az adott EP-képviselő profiloldalán az Európai Parlament weboldalán.

Az általános költségtérítés az a pénzösszeg, amelyet az Európai Parlament képviselői kapnak havonta az irodai költségeik fedezésére. Az általános költségtérítés körülbelül 4513 euró, és azon kevés kiadások közé tartozik, amelyeket semmilyen módon nem kell elszámolni. Amikor azonban az EP-képviselők az általános költségtérítés összegét költik el, az európai adófizetők által befizetett közpénzeket költik el, így ennek a kiadásnak átláthatónak és elszámoltathatónak kell lennie. Ezért a Zöldek/EFA képviselőcsoport belső politikát fogadott el az általános költségtérítés átláthatóságának és elszámoltathatóságának biztosítása érdekében.

  1. Az általános költségtérítést külön bankszámlán kell kezelni.
  2. Az egyes mandátumok lejártát követően a Zöldek/EFA EP-képviselőknek vissza kell utalniuk az el nem költött általános költségtérítést az Európai Parlament számlájára.
  3. Az általános költségtérítés elköltését elszámoltatható és átlátható módon kell végezni.
  • A Zöldek/EFA EP-képviselőknek legalább a mandátumuk lejártáig minden nyugtát meg kell őrizniük.
  • Évente legalább egyszer közzé kell tenni vagy legalább kérésre elérhetővé kell tenni a kiadások kategóriánkénti áttekintését (pl. kommunikációs költségek, iroda bérlése, irodaszerek stb.).

A Zöldek/EFA EP-képviselői kötelezettséget vállalnak arra is, hogy közzétesznek egy auditot vagy igazolást arról, hogy az általános költségtérítést a Parlament szabályainak megfelelően használják.

Az általános költségtérítés európai parlamenti képviselőcsoportunk által történő elköltésével kapcsolatos további információkat éves beszámolóinkban (pénzügyi kimutatások) és a képviselőcsoportnak az Európai Parlament weboldalán található belső pénzügyi szabályzatában talál. Az éves beszámolót és a kimutatást az Európai Zöldek Pártja weboldalán is megtekintheti.

Az Európai Parlament valamennyi képviselője köteles minden évben közzétenni és frissíteni a pénzügyi érdekeltségeit, ideértve a kiegészítő jövedelmeket is. Ezeket a nyilatkozatokat az EP-képviselők személyes oldalán teszik közzé az Európai Parlament weboldalán (például itt). Ez hasznos annak megértéséhez, hogy az EP-képviselők a parlamenti fizetésükön kívül milyen személyi jövedelemmel rendelkezhetnek. Az EP-képviselőknek a mandátumuk során tilos fizetett lobbitevékenységet vállalniuk, és a Zöldek/EFA képviselőcsoport tagjai ezenkívül kötelezettséget vállaltak arra is, hogy semmilyen szervezet képviseletében nem folytatnak fizetetlen lobbitevékenységet.

Ajándékot csak abban az esetben lehet elfogadni, ha azt diplomáciai udvariasság keretében adják, és ha annak értéke nem éri el a 150 eurót. Amennyiben az EP-képviselők hivatalosan képviselik az Európai Parlament intézményét, eltérő szabályok érvényesek, amelyek értelmében minden ajándékot regisztrálni kell egy nyilvános nyilvántartásban. Az EP-képviselők harmadik felek által finanszírozott utazási, tartózkodási és szállásköltségeit be kell jelenteni. A Zöldek/EFA képviselőcsoport tagjai azonban tartózkodnak attól, hogy harmadik felektől költségtérítést fogadjanak el, és általában maguk fedezik a költségeiket. A Zöldek/EFA európai parlamenti képviselői ezenkívül nem vesznek részt olyan közös munkacsoportokban vagy baráti társaságokban, amelyek nem tartják be a vonatkozó átláthatósági szabályokat.

Az EP-képviselők fizetésének összegével és nyugdíjával kapcsolatos információkat az Európai Parlament weboldalán találja.  A fizetés a Parlament költségvetéséből származik. Az EP-képviselők havi bruttó fizetése az egységes szabályzat értelmében 8757,70 € (2018 júliusa óta).

Ha többet szeretne megtudni az európai parlamenti képviselők fizetésével, nyugdíjával és juttatásaival kapcsolatban, látogasson el a következő oldalra: https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/about

Az etikai szabályok nemcsak a politikusokra, hanem az Európai Parlament személyzetére is érvényesek. A személyzetnek függetlenül kell fellépnie, el kell utasítania az ajándékokat, és nem végezhet fizetett külső tevékenységet. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a házastársak szakmai tevékenységét is be kell jelenteni. A potenciális összeférhetetlenség elkerülése érdekében a személyzetnek az Európai Parlament elhagyása után két éven át nyilatkoznia kell arról, hogy hol kíván dolgozni.

Az EU teljes személyi állományának kötelessége bejelenteni a jogsértéseket. A Zöldek/EFA képviselőcsoport saját bejelentővédelmi politikával rendelkezik, amely arra ösztönzi munkatársainkat, hogy a megtorlástól való félelem nélkül jelentsék be a visszaéléseket.