decorative image

MŪSŲ SKAIDRUMO POLITIKA

Žaliųjų / ELA frakcija įsipareigojusi laikytis lobistinės veiklos skaidrumo principo ir užtikrinti lygias galimybes suinteresuotiesiems asmenims dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Todėl per daugelį metų frakcija nustatė įvairias priemones, skirtas užtikrinti mūsų veiklos ir viešųjų lėšų panaudojimo skaidrumą.

Arrow down

Žaliųjų / ELA frakcija turi vidaus skaidrumo ir atskaitomybės standartus, kurie apibendrinti čia.

Mes buvome pirmoji frakcija Europos Parlamente, kuri jau 2015 metais, vykdydama Europos rinkimų kampanijos metu duotą pažadą, nustatė sistemą, leidžiančią užtikrinti didesnį susitikimų su interesų grupėmis skaidrumą. „Lobbycal“ (sutrumpintai reiškia „Lobby Calendar“, liet. lobistų kalendorius) – tai atvirojo kodo programa, kuri renka informaciją iš mūsų EP narių kalendorių ir automatiškai skelbia visus jų susitikimus su lobistais, įskaitant datą, laiką, susijusį EP narį ir NVO, lobistą arba interesų grupės atstovą, su kuriuo buvo susitikta, bei pokalbio temą. Be to, frakcija įsipareigojusi susitikti tik su lobistais, kurie registruoti ES skaidrumo registre, taip pat mes ribojame susitikimus su tabako lobistais, kai dirbame su visuomenės sveikatos politika (laikydamiesi PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos).

Mūsų dėka Europos Parlamentas dabar turi privalomas taisykles, pagal kurias EP nariai – pranešėjai (pagrindiniai rengėjai), šešėliniai pranešėjai arba komitetų pirmininkai – yra įpareigoti skelbti apie susitikimus su lobistais dėl kiekvieno pranešimo apie teisės akto projektą, prie kurio jie dirba. Šie susitikimai bus išvardyti EP narių profilio puslapyje Europos Parlamento svetainėje.

Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka (BII) – tai pinigų suma, kurią Europos Parlamento nariai kiekvieną mėnesį gauna biuro išlaidoms padengti. BII siekia apie 4 513 EUR ir tai yra viena iš nedaugelio išlaidų, už kurias neprivaloma atsiskaityti jokia forma. Tačiau, kai EP nariai leidžia BII, jie leidžia viešąsias lėšas, už kurias moka Europos mokesčių mokėtojai, todėl šios išlaidos turi būti skaidrios ir atskaitingos. Todėl Žaliųjų / ELA frakcija nustatė vidaus politiką, skirtą užtikrinti BII skaidrumą ir atskaitingumą.

  1. BII turi būti tvarkoma atskiroje banko sąskaitoje
  2. Kiekvieno mandato pabaigoje Žaliųjų / ELA frakcijos EP nariai turėtų grąžinti neišleistas BII lėšas į Europos Parlamento sąskaitas
  3. BII panaudojimas turi būti atskaitingas ir skaidrus:
  • Žaliųjų / ELA frakcijos EP nariai turi išsaugoti visus kvitus bent iki savo mandato pabaigos,
  • turi būti skelbiama išlaidų pagal kategoriją apžvalga ar bent pateikiama paprašius (pvz., komunikacijos išlaidos, biuro nuoma, biuro reikmenys ir t. t.), bent kartą per metus

Žaliųjų / ELA EP nariai taip pat įsipareigoja skelbti auditą arba patvirtinimą, kad BII panaudojimas atitinka Parlamento taisykles.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Europos Parlamento frakcija leidžia pinigus, galite rasti mūsų frakcijos metinėse ataskaitose (finansinėse ataskaitose) ir vidaus finansinėse taisyklėse, skelbiamose Europos Parlamento svetainėje. Taip pat galite peržiūrėti Europos žaliųjų partijos metines ataskaitas ir finansus EŽP svetainėje.

Visiems EP nariams privaloma kasmet skelbti ir atnaujinti savo privačius interesus, įskaitant papildomas pajamas. Tokios deklaracijos skelbiamos kiekvieno EP nario asmeniniame puslapyje Europos Parlamento svetainėje (žr. pavyzdį čia). Tai naudinga norint suprasti, kokias asmenines pajamas EP narys gali turėti, neskaitant parlamentaro atlyginimo. EP nariams draudžiama per savo kadenciją imtis apmokamų lobistinių darbų, o Žaliųjų / ELA frakcijos EP nariai yra papildomai įsipareigoję nesiimti jokios neapmokamos lobistinės veiklos atstovaujant kokią nors organizaciją.

Dovanos gali būti priimamos tik tada, kai jos dovanojamos laikantis diplomatinio mandagumo ir kai jų vertė nesiekia 150 Eur. Jeigu EP nariai oficialiai atstovauja Europos Parlamentą kaip instituciją, taikomos kitos taisyklės, pagal kurias reikalaujama, kad visos dovanos būtų deklaruojamos viešajame registre. Jeigu EP narių kelionės, apgyvendinimo ar pragyvenimo išlaidas padengia trečiosios šalys, tai privaloma atskleisti. Vis dėlto, Žalieji / ELA EP nariai paprastai atsisako priimti išlaidų kompensavimą iš trečiųjų šalių ir padengia savo išlaidas patys. Žaliųjų / ELA EP nariai taip pat nedalyvauja jungtinėse ar draugystės grupėse, kurios nesilaiko atitinkamų skaidrumo taisyklių.

Informacija apie EP narių atlyginimus ir jų pensiją pateikiama Europos Parlamento svetainėje. Atlyginimas mokamas iš Parlamento biudžeto. Pagal bendrąjį EP narių statutą, mėnesinis EP narių atlyginimas neatskaičius mokesčių sudaro 8 757,70 Eur (nuo 2018 m. liepos mėn.).

Norėdami sužinoti daugiau apie EP narių atlyginimus, pensijas ir išmokas, apsilankykite: https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/about

Etikos taisyklės taikomos ne vien politikams, bet ir Europos Parlamento darbuotojams. Darbuotojai privalo veikti nepriklausomai, nepriimti dovanų ir nedalyvauti su darbu nesusijusioje atlyginamoje veikloje. Sutuoktinių profesinė veikla taip pat turi būti deklaruojama, siekiant išvengti interesų konflikto. Baigę dirbti Europos Parlamente, darbuotojai dvejus metus privalo deklaruoti, kur ketina dirbti, siekiant išvengti nesuderinamumo.

Visi ES darbuotojai privalo pranešti, jeigu pastebi įstatymų pažeidimus. Žaliųjų / ELA frakcija turi specialią pranešėjų apie pažeidimus apsaugos politiką, skirtą paskatinti mūsų darbuotojus pranešti apie bet kokį pažeidimą nesibaiminant atsakomųjų veiksmų.