decorative image

POLITICA NOASTRĂ ÎN MATERIE DE TRANSPARENȚĂ

Grupul Verzilor/ALE se angajează să asigure transparența activităților de lobby și accesul egal al părților interesate la procesul decizional. În acest sens, de-a lungul anilor, Grupul a instituit diverse instrumente menite să garanteze transparența activităților noastre și a banilor publici cheltuiți.

Arrow down

Grupul Verzilor/ALE dispune de norme interne privind transparența și răspunderea, care sunt sintetizate mai jos.

Am fost primul grup politic din Parlamentul European care a instituit, încă din 2015 și în baza promisiunii făcute în campania electorală pentru alegerile europene, un sistem menit să facă mai transparente întâlnirile cu grupurile de interese. Lobbycal (prescurtarea pentru Lobby Calendar) este un software cu sursă deschisă care preia informații din agendele europarlamentarilor noștri și publică automat toate întâlnirile acestora cu lobbyiștii, inclusiv data, ora, europarlamentarul în cauză, ONG-ul sau reprezentantul de lobby ori de interese primit în audiență, precum și tema discuției. În plus, Grupul s-a angajat să se întâlnească numai cu lobbyiști înregistrați în Registrul de transparență al UE; ne limităm întâlnirile cu lobbyiștii din industria tutunului atunci când lucrăm la politici de sănătate publică (în concordanță cu Convenția-cadru a OMS pentru controlul tutunului).

Grație eforturilor noastre, Parlamentul European are acum norme obligatorii prin care europarlamentarii care sunt raportori (autori principali), raportori alternativi sau președinți de comisii sunt obligați să facă publice - pentru fiecare raport la care lucrează - întâlnirile pe care le au cu lobbyiștii. Aceste întâlniri vor fi afișate în pagina de profil a europarlamentarului de pe site-ul Parlamentului European.

Indemnizația pentru cheltuieli generale (ICG) este o sumă de bani pe care europarlamentarii o primesc lunar ca să-și acopere costurile de birou. ICG este în valoare de circa 4 513 EUR și este una dintre puținele cheltuieli pentru care nu trebuie să se ofere justificare. Totuși, atunci când europarlamentarii cheltuiesc indemnizația pentru cheltuieli generale (ICG), aceștia cheltuiesc de fapt fonduri publice care provin de la contribuabilii europeni, astfel că ar trebui să există transparență și o evidență a acestor cheltuieli. De aceea, Grupul Verzilor/ALE a adoptat o politică internă menită să asigure transparența și răspunderea în legătură cu ICG.

  1. ICG trebuie să fie transferată într-un cont bancar separat.
  2. La încheierea fiecărui mandat, europarlamentarii din Grupul Verzilor/ALE trebuie să returneze toate fondurile ICG necheltuite în conturile Parlamentului European.
  3. Cheltuirea ICG trebuie să se facă într-un mod răspunzător și transparent:
  • Europarlamentarii din Grupul Verzilor/ALE trebuie să păstreze toate chitanțele aferente cel puțin până la încheierea mandatului lor.
  • O defalcare a cheltuitelor pe categorii ar trebui să fie făcută publică cel puțin o dată pe an sau să fie cel puțin disponibilă la cerere (de ex., costurile cu comunicațiile, chiria pentru birouri, costurile cu materialele de birou etc.).

Europarlamentarii din Grupul Verzilor/ALE se angajează și să facă public un audit sau o confirmare că utilizează ICG cu respectarea normelor Parlamentului.

Mai multe informații despre cum sunt cheltuiți banii de către Grup sunt disponibile în conturile anuale (rapoartele financiare) și normele financiare interne ale Grupului de pe site-ul Parlamentului European. De asemenea, puteți vedea conturile anuale și rapoartele financiare ale Partidului Verde European pe site-ul PVE.

Toți europarlamentarii trebuie să publice și să își actualizeze anual interesele lor financiare, inclusiv veniturile suplimentare obținute. Aceste declarații sunt publicate pe pagina personală a fiecărui europarlamentar de pe site-ul Parlamentului European (puteți vedea un exemplu aici). Aceste informații sunt utile pentru că astfel se poate înțelege ce fel de venituri personale au europarlamentarii, pe lângă salariul lor de parlamentar. Europarlamentarilor li se interzice să desfășoare activități de lobby remunerate pe durata mandatului lor, iar europarlamentarii din Grupul Verzilor/ALE s-au angajat în plus să nu desfășoare nici activități de lobby neremunerate prin care să reprezinte interesele unei anumite organizații.

Nu se pot accepta cadouri decât dacă acestea sunt oferite din curtoazie diplomatică și au o valoare mai mică de 150 EUR. Dacă europarlamentarii reprezintă oficial instituția Parlamentului European, se aplică norme diferite, astfel că toate cadourile primite trebuie să fie declarate într-un registru public. În cazul în care cheltuielile de deplasare, de cazare sau de protocol sunt acoperite de părți terțe, acestea trebuie să fie dezvăluite. În general însă, europarlamentarii Grupului Verzilor/ALE se abțin să accepte rambursarea cheltuielilor de către terți și tind să își acopere singuri costurile. De asemenea, europarlamentarii din Grupul Verzilor/ALE nu participă la inter-grupuri sau grupuri de amiciție care nu respectă normele aplicabile în materie de transparență.

Informații despre salariul primit de europarlamentari și pensia acestora sunt disponibile pe site-ul Parlamentului European.  Salariul este acoperit din bugetul Parlamentului. Ca referință, salariul lunar al unui europarlamentar (înainte de impozitare), în baza statutului unic, era de 8 757,70 EUR în iulie 2018.

Dacă doriți să aflați mai multe despre salariile, pensiile și indemnizațiile europarlamentarilor, vizitați: https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/about

Codul de conduită este valabil nu numai pentru politicieni, ci și pentru personalul Parlamentului European. Membrii personalului trebuie să acționeze în mod independent, să refuze cadourile și să nu se implice în activități remunerate din exterior. Activitățile profesionale ale soților/soțiilor trebuie să fie și ele declarate, astfel încât să se evite orice conflict de interese. În primii doi ani după ce decid să părăsească Parlamentul European, membrii personalului trebuie să declare unde intenționează să lucreze,  ca să se evite astfel orice fel de incompatibilități.

Toți membrii personalului UE sunt obligați să denunțe orice fel de fapte ilicite de care au cunoștință. Grupul Verzilor/ALE a instituit o politică specifică de protejare a avertizorilor de integritate, prin care personalul este încurajat să semnaleze orice nereguli, fără teamă de represalii.