Com convertir l’Estratègia industrial europea en una Estratègia industrial verda

26.03.2021

S’espera que la Comissió Europea actualitzi l’Estratègia industrial europea a finals d’abril de 2021. Encara que seguim en plena crisi de la COVID-19, veiem una oportunitat de connectar la recuperació amb la transició verda i de construir una societat i una economia més sostenibles.

La clau per aconseguir-ho és la transformació de la nostra indústria, ja que això crearà nous llocs de treball i donarà suport als sectors competitius. És necessari si volem assolir els objectius climàtics. A dia d’avui, la indústria representa un 20% de l’economia i un 40% de les nostres emissions de gasos d’efecte hivernacle. Les nostres vides depenen de que la nostra economia sigui verda.

La Comissió Europea ha d’alinear l’Estratègia industrial europea amb el Pacte Verd Europeu. Ha de buscar l’eficiència energètica i dels recursos i reduir la seva intensitat en la indústria. Ha de donar suport a les tecnologies verdes i innovadores, a la producció d’acer sense emissions basat en l’hidrogen renovable, així com als materials de construcció nets. Ha d’aprofitar el potencial de les energies renovables i fer que els processos industrials siguin elèctrics per així eliminar els combustibles fòssils. Ha de ser ambiciosa i aprofitar aquesta oportunitat.

El final d’abril també commemorarà el 70 aniversari de l’inici de el projecte d’integració europeu i la inauguració de la Comunitat Econòmica del Carbó i de l’Acer (CECA). És hora de mirar a el futur i reconstruir una comunitat europea basada en un sistema energètic eficient basat enterament en les energies renovables i en una producció industrial que compleixi amb els acords de París. Sabem que la transició verda de les nostres indústries és possible, però per aconseguir-ho necessitem voluntat política, un full de ruta política i grans inversions.

Ha arribat el moment de la revolució industrial.

Aprofitem l’oportunitat!

Windmills/ CC0 anna-jimenez-calaf
Windmills/ CC0 anna-jimenez-calaf

10 Peticions concretes dels Verds / ALE perquè l’Estratègia industrial europea sigui més verda:

  1. Alinear l’Estratègia industrial europea i totes les estratègies sectorials com l’Estratègia europea de l’acer amb el Pacte Verd Europeu per garantir que la producció industrial estigui lliure d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i que només s’implementin tecnologies enterament basades en energies renovables amb base d’hidrogen.
  2. Deixar de finançar amb fons europeus els projectes de combustibles fòssils i desenvolupar mètodes científics de reducció de gasos d’efecte hivernacle per a cada sector industrial d’acord amb els objectius climàtics europeus per 2030.
  3. Establir un Consell europeu de Canvi Climàtic com un grup científic independent per avaluar si les mesures i polítiques europees, incloent l’Estratègia industrial europea, són acords als compromisos climàtics de la Unió en els Acords de París.
  4. Ancorar el principi d’eficiència energètica en tota la legislació europea combinat amb grans inversions per reduir el consum d’energia en tots els sectors. Això estalviarà diners i energia, i crearà treball a través de la promoció de les indústries europees perquè siguin les principals proveïdores d’aquestes tecnologies.
  5. Aprofitar el potencial de les energies renovables. Reconèixer les energies renovables com una cadena de valor estratègica clau, desenvolupar una estratègia industrial exclusiva per a les energies renovables i crear un “Programa europeu de 70 milions de teulades solars per 2030” que vagi de la mà de l’Ona de Renovació i inclogui la instal·lació obligatòria de panells solars en els edificis públics dels Estats membres.
  6. Reformar el Règim de comerç de drets d’emissió de la UE i la regulació de repartiment del esforçper assolir els objectius climàtics de la UE, acabant amb les assignacions al carboni i comptant amb un mecanisme d’ajust en frontera de les emissions de carboni ambiciós que protegeixi les nostres indústries i el nostre planeta.
  7. Establir un “principi de eficiència dels recursos primer” en tota la legislació europea, així com objectius específics per a cada sector de la UE per l’eficiència dels recursos. Millorar l’economia circular, expandir la directiva de disseny ecològic existent, així com els requisits per a l’economia circular i per als productes no energètics abordant sectors que tenen un alt impacte mediambiental (com els tèxtils o la fabricació de vehicles), i assegurar que els requisits de disseny incloguin una vida útil més àmplia per als productes.
  8. Crear mercats líders en tecnologies, productes y serveis climàticament neutres. Reformar el marc europeu per a les adquisicions públiques per deixar enrere el “criteri del preu més baix” fent ús sistemàtic de criteris de sostenibilitat i revisar els estàndards dels processos d’adquisició per a materials bàsics com els de el sector de la construcció. Acordar quotes per a productes i materials climàticament neutres, incloent acer i ciment que siguin climàticament neutres.
  9. Millorar els serveis d’assessoria: ajudar les empreses en la transició ecològica. Avaluar la creació de “Centres Verds” per aportar informació clara, consell, assistència i formació per a les transformacions empresarials sostenibles, les iniciativa i models empresarials, i posar el focus en les pimes.
  10. Millorar la gestió i la transparència. Establir sinergies entre els diferents instruments d’implementació com les associacions de el programa Horizon Europe, les Aliances Industrials (i les PIICE), ecosistemes industrials i el Fòrum Industrial per a poder cobrir tota la cadena de valor. Garantir una representació equitativa d’experts, científics, organitzacions de la societat civil, organitzacions de consumidors i actors socials tant en els fòrums com en els instruments. Reconèixer plenament a la societat civil com un actor en la política industrial verd i garantir la seva participació en els diferents nivells.