De rechten van mensen online beschermen

Invloed uitoefenen op de nieuwe EU-wetgeving inzake digitale platforms

25.02.2021

De Europese Commissie heeft geantwoord op onze “crowd-sourced” conceptwet over hoe onlineplatforms moeten omgaan met procedures voor de moderatie van inhoud met inachtneming van de grondrechten. In haar brief wijst de Commissie erop dat onze bijdrage aan een ambitieuze hervorming van de regels voor het internet (oftwel: de “Digital Services Act”) die de rechten en vrijheden van gebruikers moet respecteren, op het juiste moment komt.

Black mailboxes / CC0 Bernard Hermant
Black mailboxes / CC0 Bernard Hermant

De Europese Commissie schrijft dat zij in haar wetgevingsvoorstel veel van de elementen heeft opgenomen die de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie in deze conceptwet had voorgesteld, bijvoorbeeld:

 1. het recht om illegale inhoud te melden en een geharmoniseerde kennisgevings- en actieprocedure; 
 2. minimale standaarden voor naar behoren gemotiveerde kennisgevingen om rechtszekerheid te waarborgen;
 3. geen automatische aansprakelijkheid of uitdrukkelijke verplichting tot verwijdering op basis van de loutere ontvangst van een kennisgeving;
 4. recht van de kennisgever en van de aanbieder van de inhoud om te worden geïnformeerd;
 5. Recht op een tegenkennisgeving (interne klacht);
 6. Recht op onafhankelijke (buitengerechtelijke) geschillenbeslechting en, in alle gevallen, op gerechtelijke beroepsmogelijkheden;
 7. garanties voor voorwaarden en naleving van het Handvest van de Grondrechten;
 8. samenwerking met de autoriteiten en duidelijke regels inzake grensoverschrijdende uitzettingsbevelen
 9. sancties voor niet-naleving door de dienst;
 10. transparantieverplichtingen inzake inhoudmatiging en verwijderingsopdrachten;
 11. uitbreiding van het toepassingsgebied tot dienstverleners van buiten de EU die diensten in de EU aanbieden;
 12. uitsluiting van kleinere aanbieders van diverse verplichtingen. 

Nu we de Europese Commissie hebben geïnspireerd, zullen we de fracties in het Europees Parlement verder blijven inspireren tijdens de onderhandelingen over de digitaledienstenwet, zodat we tot een akkoord komen over nieuwe internetregels die de vrijheid van meningsuiting, de rechten van gebruikers en eerlijke onlineconcurrentie respecteren. Wij zullen onze “crowd-sourced” conceptwetgeving blijven promoten zodat deze als basis dient voor de discussie voor de onderhandelingen over de digitaledienstenwet. 

Achtergrond: Op 14 december hebben de EP-leden Alexandra Geese, Patrick Breyer, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak en Sergey Lagodinsky een brief gestuurd aan uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager en commissaris voor Interne markt Thierry Breton, voorafgaand aan de publicatie van de Wet Digitale Dienstverlening. In de brief wordt de aandacht gevestigd op het wetgevingsvoorstel van de Groenen/Vrije Europese Alliantie voor een kennisgevings- en actiemechanisme en praktijken op het gebied van moderatie van content door onlineplatforms als onderdeel van de komende digitaledienstenwet (DSA). 

Digital Services Act infographic
Digital Services Act infographic

Voor meer informatie:
Narmine Abou Bakari – Digital Rights Campaigner
narmine.aboubakari@ep.europa.eu