Ochrana práv on-line

Ovlivňování nových právních předpisů EU o digitálních platformách

25.02.2021

Evropská komise odpověděla na náš crowdsourcovaný modelový zákon upravující, jak by měly on-line platformy zacházet s postupy moderování obsahu za současného respektování základních práv. Komise v dopise zdůrazňuje náš včasný příspěvek k ambiciózní reformě pravidel, jimiž se řídí Internet (tzv. Akt o digitálních službách), který respektuje práva a svobody uživatelů.

Black mailboxes / CC0 Bernard Hermant
Black mailboxes / CC0 Bernard Hermant

Evropská komise píše, že do svého legislativního návrhu zahrnula mnoho prvků, které jsme za politickou skupinu Greens/EFA v modelovém zákoně navrhli, například:

 1. právo oznamovat nezákonný obsah a harmonizovaný postup zjištění a opatření (Notice and Action);
 2. minimální standardy pro přiměřeně odůvodněná oznámení k zajištění právní jistoty;
 3. žádná automatická odpovědnost ani povinnost výslovného odstranění na základě pouhého přijetí oznámení;
 4. právo oznamovatele a poskytovatele obsahu být informován;
 5. právo na protioznámení (interní stížnost);
 6. právo na nezávislé (mimosoudní) urovnání sporu a ve všech případech na soudní nápravu;
 7. záruku, aby obchodní podmínky respektovaly Listinu základních práv;
 8. spolupráce s úřady a jasná pravidla pro přeshraniční příkazy k odstranění;
 9. sankce za neplnění ze strany poskytovatele;
 10. povinnost transparentnosti moderování obsahu a žádostí na odstranění;
 11. rozšíření oblasti působnosti na poskytovatele ze zemí mimo EU nabízející služby v EU;
 12. vyloučení menších poskytovatelů z různých povinností.

Nyní, když jsme inspirovali Evropskou komisi, budeme i nadále inspirovat politické skupiny v Evropském parlamentu během jednání o Aktu o digitálních službách. Proto, abychom dospěli k dohodě o nových pravidlech používání Internetu, která respektují svobodu projevu, práva uživatelů a spravedlivou soutěž on-line. Budeme i nadále prosazovat náš crowdsourcovaný modelový zákon, aby sloužil jako základ pro diskusi o Aktu o digitálních službách.

Souvislosti: Dne 14. prosince, tedypřed zveřejněním Aktu o digitálních službách, poslali poslanci Alexandra Geese, Patrick Breyer, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak a Sergey Lagodinsky dopis adresovaný výkonné místopředsedkyni Margrethe Vestagerové a komisaři pro vnitřní trh Thierry Bretonovi. Dopis upozorňuje na legislativní návrh politické skupiny Greens/EFA řešící mechanismus zjištění a opatření (Notice and Action) a postupy moderování obsahu on-line platformami. A to jako součást připravovaného Aktu o digitálních službách (DSA)

Digital Services Act infographic
Digital Services Act infographic

Pro více informací:
Narmine Abou Bakari – Digital Rights Campaigner
narmine.aboubakari@ep.europa.eu